A.J.P.I.S. ”Cerere - declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
14.02.2020
 
Descarca
(7 desc.)
A.J.P.I.S. Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului stimulentul de inserție indemnizației lunare sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
14.02.2020
 
Descarca
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ”Cerere - declarație pe propria răspundere” pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
14.02.2020
 
Descarca
(1 desc.)
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cerere - Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
14.02.2020
 
Descarca
(1 desc.)
Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor de urgență A.J.P.I.S.
14.02.2020
 
Descarca
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
14.02.2020
 
Descarca
Model Adeverință angajator
14.02.2020
 
Descarca
Model cerere cf. Legii nr.5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public
14.02.2020
 
Descarca
(1 desc.)
Model cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
14.02.2020
 
Descarca
Model reclamație administrativă, cf. Legii nr.5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public
14.02.2020
 
Descarca
Model reclamație administrativă, cf. Legii nr.5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public 2
14.02.2020
 
Descarca
(1 desc.)
Recomandări privind aplicarea prevederilor legale din secțiunea a 4-a ”Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate” din Legea 2722004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
14.02.2020
 
Descarca