Anunt matricola 2024
03.01.2024

In atentia contribuabililor comunei Apold

 

Datorita inchiderii anuale si redeschiderii matricolei anului 2024 IN FUNCTIE DE PROGRAMAREA OPERATORULUI autorizat de Min. Finantelor Publice va instiintam ca:

PRIMA ZI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC / CASIERIE AN 2024 VA FI: 10.01.2024.

 

 

Primar, Muresan Gabriel Stelian

ANUNT PROGRAM CASIERIE INCHIDERE AN
27.12.2023

In atentia contribuabililor comunei Apold

 

Datorita inchiderii anuale si termenelor limita de depunere la trezoreria statului a incasarilor va instiintam ca:

ULTIMA ZI DE INCASARI (din acest an) prin CASIERIA UNITATII NOASTRE ESTE

28.12.2023 program 08-16.

 

 

Primar, Muresan Gabriel Stelian

Anunt mediu Modernizare infrastructura rutiera locala in Comuna Apold, jud Mures
23.11.2023

COMUNA APOLD, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutiera locala in comuna Apold, judetul Mures „ propus a fi amplasat in intravilanul comunei Apold , jud . Mures .

Informatiile privind proiectul propus pot consultate la sediul APM Mures , din loc . Tg. Mures , str. Podeni, nr. 10 in zilele de: luni ,intre orele 9.00-15.00 si marti-vineri intre orele 9.00-12.00 si sediul din Saes , nr.374, com Apold , jud .Mures , in zilele de luni –vineri intre orele 09.00-12.00. si la sediul comunei Apold din sat . Apold ,nr.134, jud. Mures , in zilele de luni –vineri , intre orele 09.00-12.00 .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mures , Targu Mures , str. Podeni, nr. 10 in zilele de : luni , intre orele 9.00 – 15.00 si marti – vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunt mediu Amenajament silvic
20.11.2023

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Apold . Decizia de emitere a avizului de mediu se va afişa pe pagina de internet a A.P.M. Mureş http://apmms.anpm.ro, la sediul titularului de plan şi la sediul A.P.M. Mureş.

Anunt mediu Pensiune Agroturistica
20.11.2023

FRANK NICULINA II cu sediul in loc. Apold nr 89, anunță depunerea documentației la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș întocmită conform Ordinului nr. 1798/2007 al MMDD, în vederea obținerii Autorizației de mediu pentru obiectivul ”Pensiune agroturistică”, pe amplasamentul din loc. Apold nr. 89. Activitatea constă în cazare. Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se pot obține la sediul APM Mureș, loc. Târgu-Mureș, str. Podeni nr. 10, tel. 0265314984, 314987, fax. 0265314985, în termen de 10 zile de la publicare.

Descarca
(3 desc.)
Anunt reciclare deseuri electrice pe raza Comunei Apold
01.11.2023

APOLD recicleaza deseuri electrice!

In data de 12 noiembrie 2023, orele 09:00 - 15:00

Pentru mai multe informatii va rugam descarcati documentul atasat.

Descarca
Anunt impozite si taxe locale 2024
31.10.2023

În conformitate cu dispozițiile art 7 din Legea 52/2003 privind tranparenta decizionala în administrația publică, republicată, se aduce la cunostință publică că urmeqază a se supune dezbaterii autorității publice locale Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, proiect care se postează pe site-ul instituției www.comunaapold.ro secțiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri și concomitent la sediul Primăriei Comunei apold la data de 31 10 2023.

propunerile și sugestiile dumneavoastră cu privire la actul normativ prezentat în anexî pot fi depuse în scris la sediul primăriei sau prin poșta electronică primar_apold@yahoo.com până la data de 30 11 2023.

Descarca
(2 desc.)
ANUNT RABLA LOCAL
03.10.2023

UAT Comuna Apold publica Lista cu solicitantii acceptati de A.F.M. in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local) sesiunea 2023, iar documentele necesare vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Apold, str. Principala, nr. 134, Mures.

Pana la data 24.10.2023 va rugam sa va achitati impozitele datorate si sa va procurati documentele justificative conform art. 7, de mai jos.

- Documente necesare

Art. 7. – Solicitanţii vor aplica la acest program în baza unui dosar care va cuprinde

următoarele documente:

a) Cerere tip, anexă la prezentul regulament, care conține și o declaraţie pe propria răspundere

că solicitantul nu a obținut și/sau nu a depus acte pentru a obține vouchere în cadrul

Programului național de stimulare a înnoirii parcului auto național derulat prin Administrația

Fondului pentru Mediu;

b) Actul de identitate, Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al proprietarului autoturismului, Certificatul de moștenitor, în copie, semnată „conform cu

originalul” de către solicitant;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare)

sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnate „conform cu

originalul” de către solicitant;

d) Împuternicire (dacă este cazul).

e) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

 

Obs: - Cererea o primiti cand aduceti documentele la sediul primariei

 

Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi comunicate in scris si pe pagina de internet a Com. Apold

 

Lista cu solicitantii acceptati de A.F.M. in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local) sesiunea 2023.

Nume

Prenume

CNP

EmailPF

Nr. Masini

Inscrise

SerieSasiu

 

RUSU

NICOLAE DAN

 

codruta.iacob85@gmail.com

1

WVWZZZ3BZ3E04778

MORAR

EMANOIL

 

emanoilmorar57@gmail.com

1

VWVZZZ1HZPP216555

URDEA

TEOFIL

 

urdeateofil@gmail.com

1

WF0BXXBAJBTT53046

SUCIU

LUCIAN

 

luciansuciu1806@yahoo.com

1

WVWZZZ6XXZXW006054

VOICAN

IOAN PUIU

 

puiuvoican@yahoo.com

1

WVWZZZ1HZRW315107

SOLOMON

IOAN

 

gaborribert123@gmail.com

1

TMBPH46Y613146687

CERCEA

REMUS

 

remuscercea51@gmail.com

1

VF1B57R0511444613

 

STOICA

VASILE IONUT

 

Stoicavasile07ionut@gmail.com

1

 

VF1CMSF0536091966

CIOLAN

CONSTANTIN ALEXE

 

andreea.maya2015.0506@gmail.

com

1

W0L000051T2537632

POP

TEOFILIA

 

teofilia1950@gmail.com

1

UU1R5231533313914

CIOLAN

ELENA MARIA

 

elena.maria2268@gmail.com

1

WF0AXXGCDA3Y61077

NEDELCU

LACRAMIOARA

 

gheorgheradu664@gmail.com

1

VF3GJWJYB95161108

BETHGE

SEBASTIAN FLORIAN

 

sebaflobeth@gmail.com

1

WVWZZZ3BZXE348904

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 9 Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
 2. b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

(2) În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

(3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Articolul 10 Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat. Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Anunt mediu Amenajament silvic
06.09.2023

Comuna Apold, in calitate de titular anunta publicul interest aupra organizarii sedintei de dezbatere publica pentru proiectul de plan si raportul de mediu elaborate pentru Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Apold, la sediul Comunei Apold nr 134 jud Mures, in data de 23 octombrie 2023, ora 16:00, cu participarea autoritatilor interesate de plan.

Proiectul de plan si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, str. Podeni, nr.10, Judetul Mures si la sediul titularului de plan, intre orele 8,00- 16,00.

Comentariile si sugestiile publicului interest se primesc in scris la sediul A.P.M.Mures, sau prin fax la nr. 0265/314985, e-mail office@apmms.anpm.ro, cat si la sediul titularului pana la data de 23 octombrie 2023.

Descarca
(4 desc.)
ANUNT licitatie pasuni
07.06.2023

Primaria Comunei Apold, cu sediul in localitatea Apold, str. Principala, nr.134, Sat Apold, Comuna Apold, judetul Mures, tel : 0265/713145, fax: 0265/713104, cod de administrare fiscal 5961779,- persoana de contact: TonI Lucian-Dumitru, organizeaza in data de 03.07.2023 ora 10:00 licitatie publica, avand ca obiect ,, Inchirierea prin licitatie publica pe o perioada de 10 ( zece ) ani a pasunii din domeniul public al Comunei Apold, dupa cum urmeza:

 

Nr. crt

Lot

Localitatea

Suprafata

(Ha)

Denumire

Lotului de pasune

Trupul de pasune din amenajamentul pastoral din care face parte lotul supus procedurii de licitatie

Parcela

1.

DAIA

18,00 ha

Pe Vale- Lenkes

Pe Vale- Lenkes

2773, 2754

2.

DAIA

19,00 ha

Pe Vale-Lenches

Pe Vale-Lenches

2773, 2754

3.

DAIA

8,12 ha

Pe Vale-Lenkes

Pe Vale-Lenkes

2751, 2749

4.

DAIA

5,50 ha

Pe Vale-Lenkes

Pe Vale-Lenkes

2804

5.

APOLD

18,50 ha

Dupa Deal

Dupa Deal

3885

6.

APOLD

20,00 ha

Dupa Deal

Dupa Deal

3885

7.

SAES

6,16 ha

Pasunea Oilor (La Drum)

Pasunea Oilor (La Drum)

832

8.

SAES

10,00 ha

Pasunea Oilor (La Drum)

Pasunea Oilor (La Drum)

832

9.

DAIA

13,40 ha

Piraie- Pasunea oilor

Piraie- Pasunea oilor

3036

10.

DAIA

2,40 ha

Pasunea vitelor

Pasunea vitelor

2777, 2779

11.

DAIA

4,95 ha

Pasunea vitelor

Pasunea vitelor

2823

12.

DAIA

5,00 ha

Pasunea vitelor

Pasunea vitelor

2964, 2966

13.

DAIA

5,00 ha

Pasunea vitelor

Pasunea vitelor

2825

14.

APOLD

25,80 ha

La Hula Apold

La Hula Apold

3594

15.

DAIA

4,50 ha

Costita- Oahen

Costita- Oahen

2399, 2411

16.

DAIA

6,80 ha

Rotiu

Rotiu

2565

17.

DAIA

3,30 ha

Pasunatul vitelor Daia

Pasunatul vitelor Daia

2964/3, 2966

 

Termenul de depunere a ofertelor este 30.06.2023, ora 16:00 la sediul Primariei Apold – Str. Principala nr. 134; ofertele se vor depunde intr-un singur exemplar conform Caietului de sarcini;

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 03.07.2023 ora 10.00 la sediul Primariei Apold.

In caz de contestatie, contestatorul are dreptul de a se adresa Instantei competente in termen de 5 zile de la comunicarea solutiei contestatiei de catre Primaria Comunei Apold.

Termenul de solicitare a clarificarilor din partea ofertantilor fiind 22.06.2023, Autoritatea contractanta urmand a raspunde la aceste solicitari de clarificare pana in data de 26.06.2023.

Documentatia de atribuire privind organizarea si desfasurarea procedurilor de inchiriere poate fi achizitionata contra cost de la sediul primariei Comuna Apold, cu sediul in localitatea Apold, str. Principala, nr. 134, Comuna Apold, judetul Mures, secretariat / compartiment achizitii publice; plata documentatiei de atribuire fiind de 10 lei / exemplar si se achita la caseria primariei.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2023;

 

Primar,

 

MURESAN GABRIEL – STELIAN

Anunt ridicare deseuri voluminoase
23.05.2023

Va aducem la cunostinta ca in data de 13 06 2023 se va ridica, de pe raza comunei Apold, localitatiile Apold, Saes, Daia, Vulcat deseurile voluminoase.

Mai multe detalii in documentul atasat la anunt.

Descarca
(4 desc.)
ANUNT licitatie pasuni
11.04.2023

Primaria Comunei Apold, cu sediul in localitatea Apold, str. Principala, nr.134, comuna Apold, judetul Mures, tel : 0265/713145, fax: 0265/713104, cod de administrare fiscal 5961779, organizeaza in data de 04.05.2023 ora 10:30 licitatie publica, avand ca obiect ,, Inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta prin stigare pe o perioada de 10 ( zece ) ani a pasunii din domeniul public al Comunei Apold. “

Suprafata totala a loturilor este 176,43 ha.

Termenul de depunere a ofertelor si documentelor este 03.05.2023, ora 10:00.

Documentatia de atribuire privind organizarea si desfasurarea procedurilor de inchiriere poate fi achizitionata contra cost de la sediul primariei Comuna Apold, cu sediul in localitatea Apold, str. Principala, nr. 134, comuna Apold, judetul Mures, secretariat / compartiment achizitii publice.

Plata documentatiei de atribuire fiind de 50 lei / exemplar si se achita la caseria primariei.

Descarca
(6 desc.)
PROGRAM CASIERIE
29.03.2023

Datorita inchiderii trimestrului I an 2023, in data de 31.03.2023 programul casieriei va fi 8:00 - 9:00.

Multumim de intelegere !

Primar:

Muresan Gabriel-Stelian

Anunt public
10.03.2023

ANUNT PUBLIC

10.03.2023

Nr 1435 din 10 03 2023

Primăria COMUNEI APOLD

 

             Astăzi, 10.03.2023, COMUNA APOLD anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie a pasunilor din proprietatea Publica a Comunei Apold ”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Expunere de motive;
 • Raport de specialitate;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • https://https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/
 • la sediul instituției - avizierul instituției, 
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Primaria Comunei Apold.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 03.04.2023 (inclusiv), prin:

https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primar_apold@yahoo.com
 2. la sediul primariei Comunei Apold;
 3. prin poștă, pe adresa Primaria Apold, str Principala nr 134 jud Mures, 547040;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie a pasunilor din proprietatea publica a Comunei Apold ”.

                       

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.713104, 

Descarca
(2 desc.)
ANUNT PUBLIC
03.03.2023

Nr 1270 din 03 03 2023

Primăria COMUNEI APOLD

 

             Astăzi, 03.03.2023, COMUNA APOLD anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale,  pentru anul  2024”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Expunere de motive;
 • Raport de specialitate;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • https://https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/
 • la sediul instituției - avizierul instituției, 
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Primaria Comunei Apold.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 01.04.2023 (inclusiv), prin:

https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primar_apold@yahoo.com
 2. la sediul primariei Comunei Apold;
 3. prin poștă, pe adresa Primaria Apold, str Principala nr 134 jud Mures, 547040;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2024 ”.

                       

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.713104, 

Descarca
(3 desc.)
Anunt privind posesorii de utilaje agricole
28.02.2023

Având în vedere începerea campaniei agricole de primăvară, conducătorii auto de pe tractoare sau alte utilaje agricole și industriale, pentru pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranță circulației, au obligația de a curăța tractorul, utilajul (plug, grapa, freză, cultivator, semănătoare etc.), și roțile acestora înainte de a circula pe drumurile publice din interiorul Comunei Apold si drumurile județene.

Pentru drumurile de exploatare din extravilanul comunei Apold (pietruitre si nepietruite) este interzisă degradarea acestora la efectuarea lucrărilor agricole (respectarea zonei de întoarcere și a hotarului cu drumul, curățarea utilajelor pe drum). În caz contrat vom fi nevoiți să luăm măsurile legale respectiv recuperarea pe cale juridică a pagubelor produse.
Conform art 102 din Codul rutier ”pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei” se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a IV a de sancţiuni – de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv de la 1.305 lei la 2.900 lei
Vă mulțumim pentru înțelegere!

ANUNT exercitiu alarmare publică
28.02.2023
Descarca
(1 desc.)
SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ADERAREA LA SCHEME DE CALITATE
27.02.2023

In luna martie 2023, GAL Dealurile Tarnavelor invita fermierii, producatorii si procesatorii din comunele membre GAL la seria de seminarii de informare pe tema accesarii schemelor de calitate pentru produse agricole si alimentare.

 

Datele de desfasuare: 7, 13, 29, 31 martie, ora 10, la sala Unique Events din localitatea Albesti, str. Soseaua Nationala, nr. 2.

Descarca
Raport anual privind tranparenta decizionala an 2022
09.02.2023
Descarca
(7 desc.)
PROGRAM CASIERIE 2023
20.01.2023

PROGRAM

CASIERIE

UAT APOLD

LUNI:8.30-16

MARTI: 8.30-10 si 12-16

MIERCURI:8.30-16

JOI:8.30-16

VINERI:8.30-10 si 12-15

Raport legea 53 din 2003
16.01.2023
Descarca
(5 desc.)
Raport Legea 544/2001
16.01.2023
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind elioberarea actului de identitate
09.01.2023

ANUNT
al Compartimentului de evidenta a persoanelor din cadrul Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sighisoara

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, str. H. Oberth, nr. 15,
judetul Mures, telefon 0265-771140, informeaza cetatenii romani domiciliati in Municipiul Sighisoara si in comunele arondate acestui serviciu (Viisoara,
Danes, Apold, Saschiz, Vinatori, Albesti) urmatoarele:
Eliberarea actului de identitate se face doar la solicitarea titularului datelor de stare civila, nicidecum din oficiu de catre
autoritatile romane.

Potrivit art. 12 alin. (1) domiciliul, resedinta si actele (2) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, identitate ale cetatenilor romani, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 de la implinirea varstei de 14 ani, cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea
actului de identitate.
Potrivit art. 19 din actul normativ mai sus mentionat, cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea unui nou act de identitate in urmatoarele
cazuri:
(I) a)la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
b)daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nasterii, iar in cazul titularului unei carti electronice de identitate, si
prenumele parintilor;
c)in cazul schimbarii domiciliului;
d)in cazul schimbarii denumirii sau rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii
localitatilor sau strazilor;
e)in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
I)in cazul deteriorarii actului de identitate;
g)in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h)cand imaginea faciala din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i)in cazul schimbarii sexului;
j)in cazul anularii;
k)pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.
(2)Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui nou act de identitate, dupa cum urmeaza:
a)cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, in situatia prevazuta la alin.
(1) lit. a);
b)in termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-j);
c)oricand, in situatia prevazufa la alin. ( 1) lit. k).
(3)Actul de identitate valabil ramine in posesia titularului pana la data inmanarii noului document.
In aceste conditii, invitan cetatenii care se afla in situatiile mai sus mentionate, sa se prezinte la sediul serviciului nostru, cu documentele
necesare si sa solicite eliberarea actului de identitate.

Descarca
PROGRAM CASIERE SFARSIT AN
21.12.2022

In atentia contribuabililor comunei Apold

 

Datorita inchiderii anuale si termenelor limita de depunere la trezoreria statului a incasarilor va instiintam ca:

ULTIMA ZI DE INCASARI (din acest an) prin CASIERIA UNITATII NOASTRE ESTE

29.12.2022 program 08-16.

 

 

Primar, Muresan Gabriel Stelian

PROIECT IMPOZITE SI TAXE 2023
07.11.2022
Descarca
(9 desc.)
ANUNT SVSU APOLD
17.10.2022
Descarca
(11 desc.)
ANUNT TAXA APA
13.10.2022

ANUNT PUBLIC

DE INSTITUIRE TAXA

 

In atentia contribuabililor comunei Apold,

 

In contextul cresterii accentuata a pretului la energia electrica necesara  extragerii apei din puturile existente la nivelul comunei Apold si pomparea catre beneficarii finali, repectiv locuitorii comunei, ne vedem obligati a solicita de la acestia o valoare partial recuperabila.

 

Pana la montarea si punerea in functiune a sistemelor de contorizare exacta la nivel de gospodarie s-a decis o taxa pausala de 10 lei/ lunar / gospodarie, respectiv numar administrativ.

 

Prin Hotararea de Consiliu nr. 66/13.10.2022 ,  incepand cu

 

01.11.2022  se stabileste TAXA DE APA NEPOTABILA pentru

 

Comuna Apold la valoare de 10 lei/ luna per gospodarie/nr.

 

administrativ.

 

                                                          Primar:

                                                          Muresan Gabriel-Stelian

 

 

 

*Nota

-Situatiile care fac exceptie la aceasta taxa vor fi analizate distinct (fie nu sunt bransati la apa fie imobilul nu este locuit caz in care se poate solicita o reducere).

ANUNT INCALZIREA LOCUINTEI SEZON RECE
11.10.2022

Incepand cu data de 17.10.2022 se primesc cererile pentru incalzirea locuintei pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023 si pentru suplimentul la energie electrica si suplimentul la combustibili solizi si lichizi (lemne )

Documente necesare :

Copie xerox dupa documentele de identitate a tuturor membrilor familiei (carte de identitate , certificate de nastere pentru copii sub 14 ani )

Documente care atesta veniturile – adeverinta de venit , cupon de pensie , cupon de alocatie , etc.

Contract de electricitate si factura.

Documentul care atesta proprietatea sau folosinta locuintei. (extras de carte funciara , contract de chirie,contract de comodat contract de concesiune , adeverinta de la registrul agricol ) .

 1. – declaratie pe propia raspundere o gasiti la sediul Primariei Apold sau pe site-ul institutiei .

Cerererile se depun la sediul Primariei Apold la compartimentul de asistenta sociala .

Termen pentru depunerea cererilor pentru perioada de 5 luni se depun pana in data de 20.11.2022 si pentru restul perioadei pana la data de 20 a luni urmatoare .

Anunt AFM Amenajament fond forestier proprietate publica apartinand Comunei Apold
14.09.2022
Descarca
(6 desc.)
S V S U APOLD
01.09.2022

Pentru prevenirea situațiilor de urgență S.V.S.U. Apold roagă cetățenii să păstreze regulile împotriva incendiilor, pentru evitarea situațiilor de urgență, care ar putea pune viața și bunurile materiale în pericol.

Astfel noi vă rugăm să păstrați următoarele reguli pentru prevenirea situațiilor de urgență:

 • Să nu utilizeze focul deschis pe terenuri cu risc ridicat de propagare.
 • Să utilizeze focul la o distanță mai mare de 10 m de clădiri, depozite de nutreț, materiale inflamabile.
 • Arderea resturilor vegetale și miriștilor se face numai după eliberarea permisului de lucru cu focul eliberat de S.V.S.U. Apold.

 

 

Vă mulțumim!

Page 1 of 3 (62 items)Prev123Next