ANUNT PUBLIC
03.03.2023

Nr 1270 din 03 03 2023

Primăria COMUNEI APOLD

 

             Astăzi, 03.03.2023, COMUNA APOLD anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea si indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale,  pentru anul  2024”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Expunere de motive;
 • Raport de specialitate;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

 • https://https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/
 • la sediul instituției - avizierul instituției, 
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Primaria Comunei Apold.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 01.04.2023 (inclusiv), prin:

https://comunaapold.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primar_apold@yahoo.com
 2. la sediul primariei Comunei Apold;
 3. prin poștă, pe adresa Primaria Apold, str Principala nr 134 jud Mures, 547040;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2024 ”.

                       

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.713104, 

Descarca
(1 desc.)
Anunt privind posesorii de utilaje agricole
28.02.2023

Având în vedere începerea campaniei agricole de primăvară, conducătorii auto de pe tractoare sau alte utilaje agricole și industriale, pentru pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranță circulației, au obligația de a curăța tractorul, utilajul (plug, grapa, freză, cultivator, semănătoare etc.), și roțile acestora înainte de a circula pe drumurile publice din interiorul Comunei Apold si drumurile județene.

Pentru drumurile de exploatare din extravilanul comunei Apold (pietruitre si nepietruite) este interzisă degradarea acestora la efectuarea lucrărilor agricole (respectarea zonei de întoarcere și a hotarului cu drumul, curățarea utilajelor pe drum). În caz contrat vom fi nevoiți să luăm măsurile legale respectiv recuperarea pe cale juridică a pagubelor produse.
Conform art 102 din Codul rutier ”pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei” se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a IV a de sancţiuni – de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv de la 1.305 lei la 2.900 lei
Vă mulțumim pentru înțelegere!

ANUNT exercitiu alarmare publică
28.02.2023
Descarca
(1 desc.)
SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ADERAREA LA SCHEME DE CALITATE
27.02.2023

In luna martie 2023, GAL Dealurile Tarnavelor invita fermierii, producatorii si procesatorii din comunele membre GAL la seria de seminarii de informare pe tema accesarii schemelor de calitate pentru produse agricole si alimentare.

 

Datele de desfasuare: 7, 13, 29, 31 martie, ora 10, la sala Unique Events din localitatea Albesti, str. Soseaua Nationala, nr. 2.

Descarca
Raport anual privind tranparenta decizionala an 2022
09.02.2023
Descarca
(7 desc.)
PROGRAM CASIERIE 2023
20.01.2023

PROGRAM

CASIERIE

UAT APOLD

LUNI:8.30-16

MARTI: 8.30-10 si 12-16

MIERCURI:8.30-16

JOI:8.30-16

VINERI:8.30-10 si 12-15

Raport legea 53 din 2003
16.01.2023
Descarca
(5 desc.)
Raport Legea 544/2001
16.01.2023
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind elioberarea actului de identitate
09.01.2023

ANUNT
al Compartimentului de evidenta a persoanelor din cadrul Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sighisoara

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, str. H. Oberth, nr. 15,
judetul Mures, telefon 0265-771140, informeaza cetatenii romani domiciliati in Municipiul Sighisoara si in comunele arondate acestui serviciu (Viisoara,
Danes, Apold, Saschiz, Vinatori, Albesti) urmatoarele:
Eliberarea actului de identitate se face doar la solicitarea titularului datelor de stare civila, nicidecum din oficiu de catre
autoritatile romane.

Potrivit art. 12 alin. (1) domiciliul, resedinta si actele (2) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, identitate ale cetatenilor romani, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 de la implinirea varstei de 14 ani, cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea
actului de identitate.
Potrivit art. 19 din actul normativ mai sus mentionat, cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea unui nou act de identitate in urmatoarele
cazuri:
(I) a)la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
b)daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nasterii, iar in cazul titularului unei carti electronice de identitate, si
prenumele parintilor;
c)in cazul schimbarii domiciliului;
d)in cazul schimbarii denumirii sau rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii
localitatilor sau strazilor;
e)in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
I)in cazul deteriorarii actului de identitate;
g)in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h)cand imaginea faciala din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i)in cazul schimbarii sexului;
j)in cazul anularii;
k)pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.
(2)Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui nou act de identitate, dupa cum urmeaza:
a)cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, in situatia prevazuta la alin.
(1) lit. a);
b)in termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-j);
c)oricand, in situatia prevazufa la alin. ( 1) lit. k).
(3)Actul de identitate valabil ramine in posesia titularului pana la data inmanarii noului document.
In aceste conditii, invitan cetatenii care se afla in situatiile mai sus mentionate, sa se prezinte la sediul serviciului nostru, cu documentele
necesare si sa solicite eliberarea actului de identitate.

Descarca
PROGRAM CASIERE SFARSIT AN
21.12.2022

In atentia contribuabililor comunei Apold

 

Datorita inchiderii anuale si termenelor limita de depunere la trezoreria statului a incasarilor va instiintam ca:

ULTIMA ZI DE INCASARI (din acest an) prin CASIERIA UNITATII NOASTRE ESTE

29.12.2022 program 08-16.

 

 

Primar, Muresan Gabriel Stelian

PROIECT IMPOZITE SI TAXE 2023
07.11.2022
Descarca
(9 desc.)
ANUNT SVSU APOLD
17.10.2022
Descarca
(11 desc.)
ANUNT TAXA APA
13.10.2022

ANUNT PUBLIC

DE INSTITUIRE TAXA

 

In atentia contribuabililor comunei Apold,

 

In contextul cresterii accentuata a pretului la energia electrica necesara  extragerii apei din puturile existente la nivelul comunei Apold si pomparea catre beneficarii finali, repectiv locuitorii comunei, ne vedem obligati a solicita de la acestia o valoare partial recuperabila.

 

Pana la montarea si punerea in functiune a sistemelor de contorizare exacta la nivel de gospodarie s-a decis o taxa pausala de 10 lei/ lunar / gospodarie, respectiv numar administrativ.

 

Prin Hotararea de Consiliu nr. 66/13.10.2022 ,  incepand cu

 

01.11.2022  se stabileste TAXA DE APA NEPOTABILA pentru

 

Comuna Apold la valoare de 10 lei/ luna per gospodarie/nr.

 

administrativ.

 

                                                          Primar:

                                                          Muresan Gabriel-Stelian

 

 

 

*Nota

-Situatiile care fac exceptie la aceasta taxa vor fi analizate distinct (fie nu sunt bransati la apa fie imobilul nu este locuit caz in care se poate solicita o reducere).

ANUNT INCALZIREA LOCUINTEI SEZON RECE
11.10.2022

Incepand cu data de 17.10.2022 se primesc cererile pentru incalzirea locuintei pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023 si pentru suplimentul la energie electrica si suplimentul la combustibili solizi si lichizi (lemne )

Documente necesare :

Copie xerox dupa documentele de identitate a tuturor membrilor familiei (carte de identitate , certificate de nastere pentru copii sub 14 ani )

Documente care atesta veniturile – adeverinta de venit , cupon de pensie , cupon de alocatie , etc.

Contract de electricitate si factura.

Documentul care atesta proprietatea sau folosinta locuintei. (extras de carte funciara , contract de chirie,contract de comodat contract de concesiune , adeverinta de la registrul agricol ) .

 1. – declaratie pe propia raspundere o gasiti la sediul Primariei Apold sau pe site-ul institutiei .

Cerererile se depun la sediul Primariei Apold la compartimentul de asistenta sociala .

Termen pentru depunerea cererilor pentru perioada de 5 luni se depun pana in data de 20.11.2022 si pentru restul perioadei pana la data de 20 a luni urmatoare .

Anunt AFM Amenajament fond forestier proprietate publica apartinand Comunei Apold
14.09.2022
Descarca
(6 desc.)
S V S U APOLD
01.09.2022

Pentru prevenirea situațiilor de urgență S.V.S.U. Apold roagă cetățenii să păstreze regulile împotriva incendiilor, pentru evitarea situațiilor de urgență, care ar putea pune viața și bunurile materiale în pericol.

Astfel noi vă rugăm să păstrați următoarele reguli pentru prevenirea situațiilor de urgență:

 • Să nu utilizeze focul deschis pe terenuri cu risc ridicat de propagare.
 • Să utilizeze focul la o distanță mai mare de 10 m de clădiri, depozite de nutreț, materiale inflamabile.
 • Arderea resturilor vegetale și miriștilor se face numai după eliberarea permisului de lucru cu focul eliberat de S.V.S.U. Apold.

 

 

Vă mulțumim!

Masuri si reguli situatii de urgenta
01.09.2022

Măsuri și reguli de comportare în cazul producerii unor situații de urgență adaptate copiilor.

 • Cum reacționăm în fața sitațiilor de urgență?
 1. Strigăm după ajutor!
 2. Apelăm la 112!
 3. Ne autoevacuăm singuri dacă este posibil, dacă nu este posibil ne adăpostim!
 4. Mergem cât mai departe de pericol!
 5. Aducem la cunoștința veciniilor despre situația de urgență care sa produs.

 

 • Ce sunt situațiile de urgență?

Situațiile de urgență sunt acele situații în care viața sau bunurile materiale ne sunt puse în pericol. Aceste situații de urgență sunt variate ele pot fi de mai multe tipuri cum ar fi:

 • Incendiu,
 • Inundație,
 • Cutremur,
 • Furtună,
 • Alunecare de teren.

 

 • Cum prevenim aceste situații?
 1. Respectăm normele de siguranță pentru prevenirea incendiilor.
 • Efectuăm curățarea coșurilor de fum
 • Nu improvizăm instalațiile electrice sau cele de gaz
 • Nu lucrăm cu focul, fără supravegherea unui adult.
 • Nu lăsăm focul nesupravegheat.
Anunt S V S U APOLD
24.08.2022

S V S U Apold anunță că în ziua de Vineri, 26 08 2022, ora 08:30, va avea loc exercițiul tip-simulare pentru pregătirea populației în eventualitatea producerii unui cutremur pe raza UAT Apold.

ANUNT S.V.S.U APOLD
23.08.2022
Descarca
(9 desc.)
Anunt concesiune teren sat Saes comuna Apold
19.08.2022
Descarca
(7 desc.)
Anunt mediu teren de sport Apold
19.05.2022

A N U N T

 

Comuna Apold titular al proiectului “ Teren de fotbal cu tribuna si nocturna, cladire de vestiare anexa si imprejmuire”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Teren de fotbal cu tribuna si nocturna, cladire de vestiare anexa si imprejmuire ” propus a fii amplasat in satul Apold, imobil identificat prin CF nr. 52793, comuna Apold, jud. Mures.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

ANUNT organizarea unui atelier de discuții
19.04.2022

Joi, 21 aprilie 2022, între 17:00 - 19:00,
la Biblioteca din comuna Saschiz - în incinta primăriei
,
va avea loc o întâlnire cu
Roxana Niculescu, reprezentant zonal al Ministerului Turismului
și cu cei interesați să își deschidă o casă de oaspeți sau alt tip de spațiu de cazare (pensiune, camping etc)

Vă rugăm să ne confirmați prezența pe email la colineletransilvaniei@gmail.com până miercuri, 20 aprilie.
ANUNT
30.03.2022

Datorita inchiderii trimestrului I an 2022, in data de 31.03.2022 programul casieriei va fi  8 -12.

Multumim de intelegere !

Ajutor Refugiati Ucrainieni
14.03.2022

Dragi locuitori ai Comunei Apold, Pentru sprijinirea refugiatilor ucrainiei avem nevoie si de ajutorul vostru. 

Membrii Asciatiei Hosman Durabil calatoresc pentru oferirea de ajutor umanitar catre tabara de refugiati din regiunea Hust unde si desfasoara activitati de ajutor al refugiatilor, insa au nevoie de mult ajutor. 

In acest sens vom organiza o colecta de lenjerii de pat, cearceafuri si alimente cu termen lung de valabilitate (ulei, paste, orez, faina).

Persoana de contact: Claudiu Iacob, tel. 0762278017

Loc de colectare : Caminul romanesc.

Anunt autorecenzare 14.03 - 15.05. 2022
10.03.2022

ANUNT AUTORECENZARE

PERIOADA 14.03.2022 - 15.05.2022

      Prin prezenta vă comunicăm programul recenzorilor A.R.A. şi locaţiile pentru autorecenzare:

Sediul Primăriei Comunei Apold, apold nr 134, 

Luni - Vineri orele 13-16

Şcoala Generală Şaeş, Şaeş nr 164, după următorul program:

19.03.2022 orele 11:00 - 14:00

20.03.2022 orele 11:00 - 14:00

09.04.2022 orele 11:00 - 14:00
 
10.04.2022 orele 11:00 - 14:00

Imobil Daia nr 224, după următorul program:

26.03.2022 orele 11:00 - 14:00

27.03.2022 orele 11:00 - 14:00
 
16.04.2022 orele 11:00 - 14:00
 
17.04.2022 orele 11:00 - 14:00

Cămin Cultural Vulcan, sat Vulcan nr 57, după următorul program:

02.04.2022 orele 11:00 - 14:00

07.05.2022 orele 11:00 - 14:00
 
 

 

 

 

Descarca
(5 desc.)
Anunt privind masuri ardere de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale pe raza Comunei Apold
01.03.2022
Descarca
(4 desc.)
Anunt reciclare deseuri electrice 12 noiembrie 2021 Apold
08.11.2021

APOLD recicleaza deseuri electrice!

VINERI, 12 noiembrie 2021, orele 09:00 - 15:00

Pentru mai multe informatii va rugam descarcati documentul atasat.

Descarca
(10 desc.)
Informații cu privire la completarea formularului PDF inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021
05.11.2021
Descarca
(3 desc.)
ANUNT PAGUBE URS
13.10.2021
Descarca
(22 desc.)
Anunt colectiv afisare lista contribuabili pentru care au fost emise acte administrative fiscale in anul 2021
01.10.2021
Descarca
(22 desc.)
Page 1 of 2 (48 items)Prev12Next