Program anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile in condițiile legii nr. 350/2005
30.06.2021
Descarca
(23 desc.)
ANUNŢ DE PARTICIPARE la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2020
30.06.2021
Descarca
(7 desc.)
Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila
30.06.2021
Descarca
(3 desc.)
INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA :NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:LUCRARI PRIVIND REFACEREA DE DRUMURI,PODURI SI PODETE DIN COMUNA VATA DE JOS,AFECTATE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 18-19.06.2020
11.08.2020
Descarca
(24 desc.)
Program anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile in condițiile legii nr. 350/2005
21.04.2020
Descarca
(7 desc.)
Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila
21.04.2020
Descarca
(4 desc.)
ANUNŢ DE PARTICIPARE la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Vata de Jos pe anul 2020
21.04.2020
Descarca
(11 desc.)