Acte necesare pentru depunerea dosarului la Legea nr. 17/2014 privind vanzarea terenurilor situate in extravilan
04.02.2020
  • Cerere privind afisarea ofertei de vanzare a terenului
  • oferta de vanzare teren
  • act identitate proprietar
  • act proprietate teren
  • procura in caz de reprezentare a proprietarului
  • extras carte funciara
  • extras plan cadastral
  • certificat fiscal
Descarca
28 descărcări