Acte necesare pentru intocmirea actului de nastere:
25.10.2019
 • certificat constatator al nasterii
 • BI / CI al persoanei care declara nasterea
 • livret de familie
 • certificat de casatorie parinti
 • timbru fiscal
Acte necesare pentru depunerea dosarului de casatorie:
25.10.2019

Dosarul se depune cu zece zile inainte de data incheierii casatoriei

 • certificate prenuptiale de la medic
 • certificate de nastere soti in original
 • acte de identitate soti in original
 • sentinta de divort (daca este cazul)
 • declaratie pe proprie raspundere (daca este la prima casatorie)
 • timbru fiscal
Acte necesare pentru intocmirea actului de deces:
25.10.2019
 • certificat constatator al decesului
 • actul de identitate al decedatului in original
 • cerificat nastere al decedatului
 • certificat casatorie al decedatului
 • timbru fiscal