Cerere eliberare certificat fiscal persoane juridice
19.03.2021
Descarca
(84 desc.)
Declaratie impozit cladiri persoane juridice
17.03.2021
Descarca
(73 desc.)
Declaratie impozit teren persoane juridice
17.03.2021
Descarca
(132 desc.)
ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONSTRUIRE - PERSOANE JURIDICE
23.06.2020

Copie autorizaţie construire
Balanţă de verificare din lună în care a fost înregistrat imobilul
Nota contabilă
Proces verbal de recepţie a lucrării
Declaraţie de impunere tipizată