FORMULARE OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN
11.01.2023

FORMULARE OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN PERSOANE FIZICE

Descarca
(12 desc.)
CERERE ELIBERARE ADEVERINTA APIA 2023
11.01.2023

CERERE ELIBERARE ADEVERINTA APIA 2023

Descarca
(26 desc.)
MODEL CERERE PENTRU DIVERSE SOLICITARI
11.01.2023

MODEL CERERE PENTRU DIVERSE SOLICITARI

Descarca
(13 desc.)
CERERE ELIBERARE ADEVERINTA PENTRU ACT IDENTITATE
11.01.2023

CERERE ELIBERARE ADEVERINTA PENTRU ACT IDENTITATE 

Descarca
(5 desc.)
FORMULARE OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN PERSOANE JURIDICE
11.01.2023

FORMULARE OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN PERSOANE JURIDICE

Descarca
(4 desc.)
DECLARATIE PRIVIND COMPLETAREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 2023
23.03.2022

DECLARATIE PRIVIND COMPLETAREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 2023

-> Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 *  5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

 * 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele , numărul pomilor în anul agricol respectiv.

 * Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării;

Descarca
(37 desc.)
CERERE ELIBERARE ATESTAT DE PRODUCATOR /CARNET DE COMERCIALIZARE
06.01.2022

CERERE ELIBERARE ATESTAT DE PRODUCATOR /CARNET DE COMERCIALIZARE

Descarca
(21 desc.)