ACTE NECESARE DEPUNERII OFERTEI DE VANZARE TEREN EXTRAVILAN
11.01.2023

ACTE NECESARE DEPUNERII OFERTEI DE VANZARE TEREN EXTRAVILAN PENTRU PERSOANE FIZICE

- CERERE pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - COMPLETATA

- OFERTA DE VANZARE TEREN- COMPLETATA

- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ORIGINAL - nu mai vechi de 30 zile

- ACTUL DE DOBANDIRE IMOBIL ORIGINAL ( contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, contract donatie, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlul de proprietate etc.)

- ACT IDENTITATE PROPRIETAR ORIGINAL

- CERTIFICAT FISCAL ORIGINAL

- PROCURA SI CARTE IDENTITATE IMPUTERNICIT

- ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPA CAZ

 

ACTE NECESARE DEPUNERII OFERTEI DE VANZARE TEREN EXTRAVILAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

- CERERE pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - COMPLETATA

- OFERTA DE VANZARE TEREN- COMPLETATA

- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ORIGINAL - nu mai vechi de 30 zile

- ACTUL DE DOBANDIRE IMOBIL ORIGINAL ( contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, contract donatie, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlul de proprietate etc.)

- CERTIFICAT CONSTATATOR DE LA REGISTRUL COMERTULUI SAU A ACTULUI IN BAZA CARUIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA ORIGINAL

- PROCURA SI CARTE IDENTITATE IMPUTERNICIT

- HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR, DECIZIA ASOCIATULUI UNIC, DECIZIA REPREZENTANTULUI FORMEI ASOCIATIVE, DUPA CAZ, DIN CARE SA REZULTE ACORDUL CU PRIVIRE LA VANZAREA BUNULUI AFLAT IN PROPRIETATEA SOCIETATII 

- CERTIFICAT FISCAL ORIGINAL

- ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPA CAZ