Anunțuri   Anunturi Proiecte de Hotarare      Titlu: 
 
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2019

Ing. Dragoman Ioan, Primarul Orasului Agnita,

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003

privind transparenta

decizionala in administratia publica, cu modificarile si

completarile ulterioare, transmit urmatorul

 

 

ANUNT:

 

 

Incepand cu data de 07.11.2018 la Centrul de Informatii pentru Cetateni din incinta Primariei orasului Agnita sunt afisate pentru dezbatere publica urmatoarele documente:

  1. Proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 si Raportul de specialitate – expunerea de motive – initiativa Primarului Orasului Agnita
  2. Anexele 1, 2 si 3 la proiectul de hotarare

Pana la data de 15.12.2018, la Registratura Primariei Orasului Agnita, persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si de la serviciul venituri si cheltuieli zilnic intre orele 8,00 – 16,00.

Cei interesati pot solicita in scris si pot primi contra cost copii dupa aceste documente, care pot fi studiate si pe site-ul Primariei orasului Agnita la adresa www.primaria-agnita.ro

 

PRIMAR

Ing. Dragoman Ioan

 

 

Publicat la 07.11.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2018

                                                                     ANEXA NR.1 la HCL nr._________/2018

 

 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

ale orasului Agnita pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 pe capitole si articole bugetare

 

                                                                                                                                                          -mii lei-

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATORI

COD

INDICATOR

PROPU NERI    2018

E S T I M A R I

 

2019

2020

2021

1.Impozit pe venit                                           

0302

20

21

22

24

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

20

21

22

24

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

5.129

5.010

5.699

6.372

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

2.465

2.414

2.706

3.023

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

2.664

2.596

2.993

3.349

3.Impozite si taxe pe proprietate                  

0702

1.793

1896

2.002

2.104

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

          527

558

588

619

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

510

539

570

598

-   Imp.teren persoane fizice                           

07020201

282

298

315

331

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

77

81

86

90

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

334

353

373

392

-   Taxe judiciare de timbru

070203

63

67

70

74

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

1.794

3.842

3.382

2.395

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

1.794

1.343

1.345

1.347

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

-

-

-

-

5.Taxe pentru servicii specifice                       

15.02

1

1

1

1

- Impozit pe spectacole                                    

150201

1

1

1

1

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

432

456

483

507

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

282

298

315

331

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

120

126

134

141

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii        

160203

30

32

34

35

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                             

3002

1.314

1.389

1.468

1.541

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

1.268

1.340

1.417

1.487

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

46

49

51

54

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

661

699

738

776

-   Venituri din prestari servicii                      

330208

156

165

174

183

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

125

132

140

147

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

380

402

424

446

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

1,50

2

2

2

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

1,50

2

2

2

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

234,50

248

262

275

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

231

244

258

271

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

3,50

4

4

4

11.Diverse venituri                                         

3602

477

504

533

560

-    Taxe speciale                                              

360206

477

504

533

560

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-

-

-

-

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-81,60

-

-

-

-    Varsaminte din sectiunea de functionare  

370204

81,60

-

-

-

13.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

2.998

697

705

712

Subventii Bug.Stat fonduri ext.neramburs.

420220

 

 

 

 

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

15

15

15

15

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

550

550

550

550

-  Sume pentru finantarea sanatatii                  

420241

125

132

140

147

  • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

2.308

-

-

-

TOTAL VENITURI

 

14.855

14.765

15.297

15.269

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CARE:

 

 

 

 

 

A. VENITURI LE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

 

 

 

1.Impozit pe venit                                           

0302

20

21

22

24

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

20

21

22

24

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

5.129

5.010

5.699

6.372

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

2.465

2.414

2.706

3.023

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

2.664

2.596

2.993

3.349

3.Impozite si taxe pe proprietate                   

0702

1.793

1.896

2.002

2.104

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

  527

558

588

619

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

510

539

570

598

-   Imp.teren persoane fizice                            

07020201

282

298

315

331

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

77

81

86

90

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

334

353

373

392

-   Taxe judiciare de timbru

070203

63

67

70

74

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

1.794

3.842

3.382

2.395

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

1.794

1.343

1.345

1.347

-   Sume def.din TVA ptr.drumuri com.         

110205

-

-

-

-

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

-

-

-

-

5.Taxe pentru servicii specifice                      

15.02

1

1

1

1

- Impozit pe spectacole                                    

150201

1

1

1

1

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

432

456

483

507

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

282

298

315

331

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

120

126

134

141

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii        

160203

30

32

34

35

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                            

3002

1.314

1.389

1.468

1.541

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

1.268

1.340

1.417

1.487

-   Venituri din dividende                               

30020802

-

-

-

-

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

46

49

51

54

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

661

699

738

776

-   Venituri din prestari servicii                       

330208

156

165

174

183

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

125

132

140

147

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

380

402

424

446

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

1,50

2

2

2

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

1,50

2

2

2

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

234,50

248

262

275

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

231

244

258

271

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

3,50

4

4

4

11.Diverse venituri                                         

3602

477

504

533

560

-    Taxe speciale                                             

360206

477

504

533

560

-    Alte venituri venituri                                  

360250

-

-

-

-

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-81,60

-

-

-

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-81,60

-

-

-

14.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

690

697

705

712

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

15

15

15

15

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

550

550

550

550

-  Sume pentru finantarea sanatatii                  

420241

125

132

140

147

TOTAL A

 

12.465,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VENITURI SECTIUNII DE DEZVOLTARE

 

 

 

 

 

 

 

  1.Transferuri voluntare                                 

37.02

81,60

 

 

 

-  Varsaminte din sectiunea de functionare    

370204

81,60

 

 

 

  • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

2.308

-

-

-

Total   B                                                                     

 

2389,60

14.765

15.297

15.269

                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     VIZAT SECRETAR

                                                                                                                       Jrs.Vasiloglu Maria

 

 

ANEXA NR.2 la HCL ____/2018

 

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

PE CAPITOLE SI ARTICOLE BUGETARE

-mii lei-

Nr. Crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Propuneri 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

 

1.

Cap. 51.02- Autoritati publice si act. externe

51.02

2.847,6

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

51.02.10

2.092

 

 

 

 

Bunuri si servicii

51.02.20

382

 

 

 

 

Alte transferuri

51.02.55

2,1

 

 

 

 

Active nefinanciare

51.02.71

371,5

 

 

 

2.

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

54.02

237

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

54.02.10

202

 

 

 

 

Bunuri si servicii

54.02.20

15

 

 

 

 

Fond de rezerva.la disp. autoritatilor. locale

54.02.50

20

 

 

 

3

Cap. 55.02 - Tranzactii priv. datoria publica

55.02

54

 

 

 

 

Bunuri si servicii

55.02.20

5

 

 

 

 

Dobanzi

55.02.30

49

 

 

 

4.

Cap.61.02-Ordine publ. si sigur. nationala

61.02

727

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care:

61.02.10

697

 

 

 

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

276

 

 

 

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

421

 

 

 

 

Bunuri si servicii, din care:

61.02.20

30

 

 

 

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

11

 

 

 

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

10

 

 

 

 

   - situatii de urgenta

 

9

 

 

 

5.

Cap. 65.02 Invatamant