RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2022
23.03.2023
Descarca
(2 desc.)
LICENTA DE FUNCTIONARE
07.09.2022
Descarca
(9 desc.)
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR FURNIZATE
16.05.2022
Descarca
(7 desc.)
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOTARE A SERVICIILOR FURNIZATE - OBIECTIVE
16.05.2022
Descarca
(4 desc.)
PLAN DE IMBUNATATIRE SI ADAPTARE A MEDIULUI AMBIANT
16.05.2022
Descarca
(9 desc.)
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
16.05.2022
Descarca
(18 desc.)
CODUL DE ETICA SI CONDUITA AL EPRSONALULUI
16.05.2022
Descarca
(6 desc.)
CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
16.05.2022
Descarca
(10 desc.)
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
15.02.2022
Descarca
(8 desc.)
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020
22.02.2021
Descarca
(2 desc.)
PLIANT INFORMATIV PRIVIND ACTIVITATILE DERULATE / SERVICIILE OFERITE
13.01.2020
Descarca
(17 desc.)
PROGRAM DE FUNCTIONARE
13.01.2020
Descarca
(6 desc.)
PROGRAM DE VIZITARE
13.01.2020
Descarca
(6 desc.)
INSTRUMENTE STANDARDIZATE
13.01.2020
Descarca
(15 desc.)
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019
13.01.2020
Descarca
(2 desc.)