LICENTA DE FUNCTIONARE
07.09.2022
Descarca
1 descărcări
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR FURNIZATE
16.05.2022
Descarca
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOTARE A SERVICIILOR FURNIZATE - OBIECTIVE
16.05.2022
Descarca
PLAN DE IMBUNATATIRE SI ADAPTARE A MEDIULUI AMBIANT
16.05.2022
Descarca
1 descărcări
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
16.05.2022
Descarca
CODUL DE ETICA SI CONDUITA AL EPRSONALULUI
16.05.2022
Descarca
CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
16.05.2022
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
15.02.2022
Descarca
2 descărcări
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020
22.02.2021
Descarca
PLIANT INFORMATIV PRIVIND ACTIVITATILE DERULATE / SERVICIILE OFERITE
13.01.2020
Descarca
3 descărcări
PROGRAM DE FUNCTIONARE
13.01.2020
Descarca
PROGRAM DE VIZITARE
13.01.2020
Descarca
INSTRUMENTE STANDARDIZATE
13.01.2020
Descarca
2 descărcări
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018
13.01.2020
Descarca
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019
13.01.2020
Descarca