Anunțuri   Raport de activitate comisii de specialitate      Titlu: 
 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 - COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
Publicat la 16.07.2018