RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 AL COMISIEI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, SPORTIVE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
27.09.2022
Descarca
(6 desc.)
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 AL COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI ȘI TURSIM, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE DE ARHITECTURĂ
27.09.2022
Descarca
(2 desc.)
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 - COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
16.07.2018
Descarca
(24 desc.)