Anunt
28.10.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI TUFEȘTI
Nr. 9515 / 28.10.2022

 

„U.A.T. Tufești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M. Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Reabilitare drum comunal DC 16 între DJ 212 – limita U.A.T. Tufești”, propus a fi
amplasat în jud. Brăila, com. Tufești, Str. Viziru (DC 16): proiectul propus nu se supune
evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16,
Bl. B5, de luni până vineri, între orele 09:00–13:00, precum și la următoarea adresă de
internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte
reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Brăila.”

ANUNT DC 16
06.10.2022

U.A.T. Tufești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum comunal DC 16 între DJ 212 – limita U.A.T. Tufești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Tufești, Str. Viziru (DC 16).

 

Descarca
MODERNIZARE STRAZI
12.08.2022
Descarca
(4 desc.)