Proces verbal de licitatie pentru bunuri mobile
10.04.2023
Descarca
Declaratie pentru stabilirea taxei de salubrizare
10.04.2023
Descarca
(2 desc.)
Decizie de restituire a sumelor la bugetul local
10.04.2023
Descarca
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri, Persoane fizice
10.04.2023
Descarca