Documente necesare obținere beneficii sociale
11.04.2019
Descarca
(18 desc.)
Acordarea indemnizatiei pentru creșterea copilului, stimulentului de inserție, sprijinului lunar pentru copil/părinte cu dizabilitate
11.04.2019
Descarca
(20 desc.)
Acordarea alocației de stat
11.04.2019
Descarca
(7 desc.)
Acordare VMG, ASF, Ajutor Încălzire
11.04.2019
Descarca
(11 desc.)
Acordarea stimulentului educațional
11.04.2019
Descarca
(4 desc.)
Acordarea ajutoarelor de urgență
11.04.2019
Descarca
(7 desc.)
Cerere tipizată
11.04.2019
Descarca
(5 desc.)