ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
27.01.2021
Descarca
5 descărcări
Anunt gestionare reclamatii
12.08.2020

Primăria Comuna Rosia anunţă publicul interesat că începând cu data de 17.08.2020, în localitatea Cornatel se execută lucrări de construcţie pentru investiţia Construirea unei Platforme Comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Rosia, finanţată de Primăria Comuna Rosia şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Descarca
4 descărcări
GHIDUL CETĂŢEANULUI
20.02.2020

GHIDUL CETĂŢEANULUI - privind lucrările de înregistrare sistematică derulate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

Descarca
17 descărcări