ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)
27.02.2020

1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original - valabile 14 zile;
4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
   a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
   b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
   c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

 

Precizări:

- Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NĂSCUT
27.02.2020

1. Certificatul medical constatator al naşterii;
2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original şi copie xerox;
4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie xerox;
5. Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul (numai pentru cei cu domiciliul în Sibiu);
6. Amendă contravenţională în cuantum de 50 lei, în cazul în care înregistrarea naşterii se face după expirarea termenului legal.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
27.02.2020

1. Certificat medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Actul de indentitate al persoanei decedate;
3. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
4. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
5. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
6. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

 

Precizări: Declaraţia se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.