Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Comunei Bazna și drepturile salariale stabilite conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare la data de 30 septembrie 2019
30.09.2019
Descarca
(40 desc.)
Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale conform legii 153/2017 la 31 martie 2018
30.03.2018
Descarca
(20 desc.)