Licitatie Lucrari de Reabilitare Dispensar Medical
13.02.2020

Primaria Micasasa anunta operatorii economici interesati asupra faptului ca scoate la licitatie Lucrari de Reabilitare Dispensar Medical in localitatile Micasasa si Tapu din Comuna Micasasa. Caietele de sarcini se gasesc la sediul Primariei Micasasa, sat Micasasa, strada 1 Decembrie nr. 144.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Ofertantii isi pot depune oferta in format fizic, in plic inchis si sigilat, pana cel tarziu in data de 18.02.2020, ora 9, la sediul Primariei. Ofertantul desemnat castigator in urma analizei documentatiei depuse si aplicarii criteriului de atribuire va fi invitat sa isi depuna oferta tehnica si financiara in SEAP, urmand ca mai apoi Autoritatea Contractanta sa initieze o achizitie din sistemul de achizitii SEAP.