Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
03.04.2021

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public – conf. prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Primăriei Micăsasa, este doamna RUS VIORICA-ANGELA,  referent în cadrul Compartimentului registru agricol, cu următoarele date de contact:

Telefon: + 0374-063.272

E-mail: contact@primaria-micasasa.ro

Program de funcționare: Luni - Joi: 8:00 – 16:00

                                 Vineri:      8:00 – 13:30