ANUNT CU PRIVIRE LA SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE
04.01.2023
 
Descarca
(1 desc.)
Lista functiilor/salariilor de baza/sporuri si alte drepturi in bani pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Merghindeal , judetul Sibiu, aflate in plata la data de 30.09.2019, conform art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
30.09.2022
 
Descarca
(7 desc.)
Anunt potrivit HG nr. 714/2022 privind sistemele individuale adecvate de colectare și epurarea a apelor uzate din gospodăriile cetățenilor
30.09.2022
Descarca
(15 desc.)
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR UNITATILOR DE CULT RECUNOSCUTE IN ROMANIA, AFLATE PE RAZA UAT MERGHINDEAL
14.09.2022
 
Descarca
(1 desc.)
ANUNT REFERITOR LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :'IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE , COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU'
06.07.2022
Descarca
ANUNT DEZBATERE PUBLICA
05.06.2022
Descarca
(1 desc.)
Lista functiilor/ salariilor de baza/sporuri si alte drepturi in bani pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Merghindeal. judetul Sibiu, aflate in plata la data de 31.03.2022, conform art. 33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
31.03.2022
 
Descarca
Anunt cu privire la regimul strainilor in Romania, despre obligatia prevazuta de art.12 din OUG nr. 194/2022
21.03.2022
Descarca
(4 desc.)
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR UNITATILOR DE CULT RECUNOSCUTE DIN ROMANIA, AFLATE PE RAZA UAT MERGHINDEAL
15.10.2021
Descarca
(6 desc.)
Anunt privind dezbaterea publica in vederea adoptarii statututlui comunei Merghindeal, judetul Sibiu
08.10.2021
Descarca
(1 desc.)
ANUNT REFERITOR LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL DE COMPETITIVITATE 'IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE, COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU'
06.10.2021
Descarca
Lista functiilor/ salariilor de baza/sporuri si alte drepturi de bani pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Merghindeal, judetul Sibiu, aflate in plata la data de 30.09.2021, conform art 33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
30.09.2021
 
Descarca
STRATEGIA DE DEZVOLTARE MERGHINDEAL 2021-2027
17.09.2021
Descarca
(4 desc.)
Anunt referitor la semnarea contractului de finantare prin programul operational de competitivitate ' IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E- EDUCATIE,COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU'
14.09.2021
Descarca
(3 desc.)
PROGRAM CU PUBLICUL
26.07.2021
Descarca
(2 desc.)
Raport evaluare implementare Leg. 544/2001 pentru anul 2020
04.06.2021
 
Descarca
(3 desc.)
Anunt cu privire la angajarea de asistenti maternali
27.05.2021
Descarca
ANUNT DEZBATERE PUBLICA
26.05.2021
Descarca
ANUNT PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA PENTRU DISCUTAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021
07.04.2021
Descarca
(5 desc.)
CALENDAR COLECTARE DESEURI 2021
01.04.2021
Descarca
(5 desc.)
Lista functiilor / salriilor de baza/ sporuri si alte drepturi in bani pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Merghindeal, judetul Sibiu, aflate in plata la data de 31.03.2021, conform art. 33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
31.03.2021
 
Descarca
Lisata functiilor/ salariilor de baza/sporuri si alte drepturi in bani pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Merghindeal, judetul Sibiu, aflate in plata la data de 31.03.2020, conform art. 33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
31.03.2021
ANUNT REFERITOR LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
30.03.2021
Descarca
(2 desc.)
CALENDAR COLECTARE DESEURI
24.03.2021
Descarca
(4 desc.)
Anunt privind dezbatere bublica in vederea derea adoptarii nomenclatorului stradal al comunei Merghindeal, judetul sibiu, cu satele Merghindeal si Dealu Frumos
24.03.2021
Descarca
(1 desc.)
MUNCA SEZONIERA IN STRAINATATE
23.03.2021
Descarca
(1 desc.)
ANUNT REF. DEPUNERII CERERILOR PENTRU PASUNE
02.02.2021
Descarca
(1 desc.)
DECLARATII UNICE
26.01.2021
Descarca
(1 desc.)
CARD SOCIAL MESE CALDE
14.12.2020
Descarca
(3 desc.)
LISTA RESTAURANTE CARD SOCIAL
14.12.2020
Descarca
Page 1 of 3 (80 items)Prev123Next