Comunicat de presa - Informare privind proiectul "Microbuze scolare electrice in Judetul Sibiu"
18.10.2023
 
Descarca
(7 desc.)
Comunicat de presa "PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!"
31.08.2023
Descarca
(10 desc.)
Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale, din imobilul înscris în CF nr. 104067 Selimbar, nr. top 98/2/1, situat în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 199
02.08.2023
Descarca
(6 desc.)
Raport solutionare petitii semestrul I an 2023
01.08.2023
Descarca
(6 desc.)
Raport privind activitatea asistentilor personali in perioada ianuarie 2023 iunie 2023
01.08.2023
Descarca
(2 desc.)
Anunțul pentru obținerea avizului de mediu precum și necesitatea desfășurării dezbaterii publice pentru proiectul de plan și raportul de mediu elaborate, aferente ”Planului Urbanistic Zonal – Construire Varianta Ocolitoare Sibiu Sud”
10.07.2023
Descarca
(7 desc.)
Informații referitoare la modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și /sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic -H.G. nr. 3/2023
02.03.2023
 
Descarca
(13 desc.)
RAPORT privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II an 2022
15.02.2023
 
Descarca
(12 desc.)
Anunt program cu publicul sarbatori 2022
16.12.2022
Descarca
(6 desc.)
Raport de activitate privind solutionarea petitiilor pe semestru I 2022
26.07.2022
Descarca
(29 desc.)
Raport privind activitatea de asistenta medicala comunitara in semestru I 2022
26.07.2022
Descarca
(6 desc.)
Raport de activitate asistenti personali perioada ianuarie 2022 - iunie 2022
26.07.2022
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a Piscienei " Vestala"
18.04.2022
Descarca
(33 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II an 2021
11.02.2022
Descarca
(10 desc.)
Raport privind activitatea asistentilor personali in anul 2021
17.01.2022
Descarca
(6 desc.)
Anunt ajutor incalzire
15.10.2021
Descarca
(21 desc.)
Cerere modificare drepturi (ASF si VMG)
15.10.2021
Descarca
(3 desc.)
Cerere si declaratie pe propria raspundere acordare subventie
15.10.2021
Descarca
(7 desc.)
HG nr.1073/2021
15.10.2021
Descarca
(4 desc.)
Legea nr.266/2021
15.10.2021
Descarca
(6 desc.)
Lista acte necesare
15.10.2021
Descarca
(16 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II 2020
01.04.2021
Descarca
(21 desc.)
ANUNT PRIVIND RAMANEREA DEFINITIVA A CANDIDATURII PENTRU ALEGEREA DELEGATULUI SĂTESC-SAT BUNGARD
12.03.2021
Descarca
(9 desc.)
Convocator adunare delegat satesc Bungard 14.03.2021
25.02.2021

                                                                                                                                                                                                             C O N V O C A T O R

          Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si a H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

          În conformitate cu prevederile art.142 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Dispoziției nr. 42/2021 privind convocarea adunării sătești în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte satul Bungard în Consiliul Locala al Comunei Șelimbăr: se convoacă în data 14.03.2021 între orele 12,00-14,00, în locația Căminul Cultural din satul Bungard adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc pentru satul Bungard, Comuna Șelimbăr.

PRIMAR

MARIUS GRECU

Descarca
(6 desc.)
Incheierea nr. 4461/2020 - GRECU Marius
30.10.2020
 
Descarca
(97 desc.)
Raport anual privind activitatea RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA la data 31.12.2019
04.09.2020
Descarca
(13 desc.)
Raport privind activitatea asistentilor personali in semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(36 desc.)
Raport privind activitatea de asistenta medicala in semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(10 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(9 desc.)
Informare
20.08.2020
Descarca
(33 desc.)
Page 1 of 3 (85 items)Prev123Next