Informații referitoare la modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și /sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic -H.G. nr. 3/2023
02.03.2023
 
Descarca
(11 desc.)
RAPORT privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II an 2022
15.02.2023
 
Descarca
(8 desc.)
Anunt program cu publicul sarbatori 2022
16.12.2022
Descarca
(6 desc.)
Raport de activitate privind solutionarea petitiilor pe semestru I 2022
26.07.2022
Descarca
(29 desc.)
Raport privind activitatea de asistenta medicala comunitara in semestru I 2022
26.07.2022
Descarca
(3 desc.)
Raport de activitate asistenti personali perioada ianuarie 2022 - iunie 2022
26.07.2022
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a Piscienei " Vestala"
18.04.2022
Descarca
(26 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II an 2021
11.02.2022
Descarca
(10 desc.)
Raport privind activitatea asistentilor personali in anul 2021
17.01.2022
Descarca
(6 desc.)
Anunt ajutor incalzire
15.10.2021
Descarca
(20 desc.)
Cerere modificare drepturi (ASF si VMG)
15.10.2021
Descarca
(2 desc.)
Cerere si declaratie pe propria raspundere acordare subventie
15.10.2021
Descarca
(6 desc.)
HG nr.1073/2021
15.10.2021
Descarca
(2 desc.)
Legea nr.266/2021
15.10.2021
Descarca
(5 desc.)
Lista acte necesare
15.10.2021
Descarca
(16 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II 2020
01.04.2021
Descarca
(19 desc.)
ANUNT PRIVIND RAMANEREA DEFINITIVA A CANDIDATURII PENTRU ALEGEREA DELEGATULUI SĂTESC-SAT BUNGARD
12.03.2021
Descarca
(9 desc.)
Convocator adunare delegat satesc Bungard 14.03.2021
25.02.2021

                                                                                                                                                                                                             C O N V O C A T O R

          Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si a H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

          În conformitate cu prevederile art.142 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Dispoziției nr. 42/2021 privind convocarea adunării sătești în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte satul Bungard în Consiliul Locala al Comunei Șelimbăr: se convoacă în data 14.03.2021 între orele 12,00-14,00, în locația Căminul Cultural din satul Bungard adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc pentru satul Bungard, Comuna Șelimbăr.

PRIMAR

MARIUS GRECU

Descarca
(6 desc.)
Incheierea nr. 4461/2020 - GRECU Marius
30.10.2020
 
Descarca
(97 desc.)
Raport anual privind activitatea RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA la data 31.12.2019
04.09.2020
Descarca
(13 desc.)
Raport privind activitatea asistentilor personali in semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(36 desc.)
Raport privind activitatea de asistenta medicala in semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(10 desc.)
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I 2020
21.08.2020
Descarca
(9 desc.)
Informare
20.08.2020
Descarca
(33 desc.)
Anunt licitatie publica inchiriere imobil situat in Sat Mohu cu destinatia de farmacie/punct farmaceutic
23.06.2020

Primăria Comunei Șelimbăr anunță în data de 14.07.2020, ora 12:00 organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru închirierea imobilului situat în sat Mohu, proprietate publică a Comunei Șelimbăr, cu destinația de farmacie/punct farmaceutic. Spațiul este în suprafață de 28,8 mp. si suprafață comună de 10,065 mp., (reprezentand ½ din suprafața totală de 20,13 mp.), înscris in CF nr. 105471 Șelimbăr, (CF vechi 2457/Mohu, nr. top 440) nr. cad. 105471.

Persoanele interesate vor obtine Caietul de sarcini online (gratuit) sau de la sediul Primariei Comunei Selimbar contra cost (achitând suma de 50 lei). Documentatia se poate obține de la Compartimentul Coordonare Asociații de Proprietari și Administrativ din cadrul Primăriei Comunei Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 234, jud. Sibiu, persoana de contact Consilier Achim Lucia Ramona, tel. 0269/560001, e-mail: ramona.achim@primariaselimbar.ro.

Ofertele se depun până la data de 13.07.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 234, parter, registratură, într-un singur exemplar original, într-un plic închis.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2020, ora 12:00, Primăria Comunei Șelimbăr, Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr.234, jud. Sibiu.

Descarca
(15 desc.)
Raportul procedurii referitor la licitația publică -închiriere imobil situat in Sat Mohu cu destinația de farmacie/punct farmaceutic
17.06.2020
Descarca
(10 desc.)
Decizie de expropriere nr. 1166/05.09.2019 - ,,Autostrada Sibiu-Pitesti" - sectiunea 1 Sibiu-Boita
27.05.2020
 
Descarca
(87 desc.)
Anunt licitatie publica inchiriere imobil situat in Sat Mohu cu destinatia de farmacie/punct farmaceutic
19.05.2020

Primăria Comunei Șelimbăr anunță în data de 16.06.2020, ora 12:00 organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru închirierea imobilului situat în sat Mohu, proprietatea publică a Comunei Șelimbăr, cu destinația de farmacie/punct farmaceutic. Spațiul este în suprafață de 28,8 mp. și suprafață comună de 10,065 mp, înscris în CF nr. 105471 Șelimbăr (CF vechi 2457/Mohu, nr.top 440), nr. cad 105471.

Persoanele interesate vor obține Caietul de sarcini online (gratuit) sau de la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr contra cost (achitând suma de 50 lei). Documentația se poate obține de la Compartimentul Coordonare Asociații de Proprietari și Administrativ din cadrul Primăriei Comunei Șelimbăr, persoana de contact Consilier Achim Lucia Ramona.

Ofertele se depun până în data de 15.06.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 234, parter, registratură, într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.06.2020, ora 12.00, sediul Primăriei Comunei Șelimbăr din Loc. Șelimbăr, str.Mihai Viteazu, nr. 234, jud. Sibiu.

 

Descarca
(12 desc.)
LISTA CABINETE STOMATOLOGICE CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ DE URGENȚĂ
16.04.2020
Descarca
(38 desc.)
Transparenta veniturilor salariale martie 2020
27.03.2020
 
Descarca
(332 desc.)
Page 1 of 3 (79 items)Prev123Next