Aviz de inițiere nr. 838 din 11.04.2017 Taflan Iulian prin Huciu Traian
12.06.2019
Descarca
(14 desc.)
Aviz de inițiere nr. 963 din 02.05.2017- SC EBS Real Estate Investment SA (2)
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 22642 din 07.08.2017-SC Kober SRL
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 27520 din 19.09.2017-SC Mino R SRL
12.06.2019
Descarca
(3 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1024 din 05.05.2017-SC EBS Real Estate Investment SA
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1025 din 05.05.2017-Huciu Sorin (2)
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1109 din 11.05.2017-SC Avantaj 10 SRL
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1140 din 16.05.2017-Sima Alexandru
12.06.2019
Descarca
(5 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1147 din 16.05.2017-Pristav Nicolae
12.06.2019
Descarca
(3 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 1158 din 16.05.2017- SC Maurer Imobiliare SRL
12.06.2019
Descarca
(6 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 14457 din 19.05.2017-SC Corect Business SRL
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 14770 din 23.05.2017-David Ilie
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 14804 din 23.05.2017-SC Mino SRL
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 14873 din 23.05.2017-Dudău Ștefan Liviu
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 14993 din 24.05.2017-Boar Nistor Costel
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 16189 din 08.06.2017-SC Energrom SRL
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 16680 din 13.06.2017-Natanail Daniel Constantin
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 17671 din 21.06.2017-Marian Gheorghe
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 18609 din 29.06.2017-Sima Alexandru
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 22702 din 07.08.2017-SC Sibtrub Trading SRL
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 23913 din 18.08.2017-SC Sara Residence SRL
12.06.2019
Descarca
(4 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 26717 din 13.09.2017-Cristea Petru
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 27468 din 19.09.2017-Olimpia Fleseriu prin Gavozdea
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 27763 din 21.09.2017-Răhăianu Dumitru
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 29106 din 03.10.2017-Stoica Sevastian
12.06.2019
Descarca
(1 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 32333 din 26.10.2017-Borghină Traian
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 35346 din 21.11.2017 SC Comset Construct SRL
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 38372 din 18.12.2017-SC New Concept Living SRL
12.06.2019
Descarca
(5 desc.)
Aviz de oportunitate nr. 38388 din 18.12.2017-Burlea Flavius
12.06.2019
Descarca
(2 desc.)