Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - octombrie 2023
01.11.2023
Descarca
(27 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - octombrie 2023
01.11.2023
Descarca
(13 desc.)
anunt contract subsecvent
01.11.2023
Descarca
(7 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - septembrie 2023
02.10.2023
Descarca
(17 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - septembrie 2023
02.10.2023
Descarca
(9 desc.)
Anunt de modificare la SCNA1075788
02.10.2023
Descarca
(7 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - august 2023
01.09.2023
Descarca
(9 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - august 2023
01.09.2023
Descarca
(8 desc.)
SCNA1091034 Anunt de atribuire simplificat
01.09.2023
Descarca
(12 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - iulie 2023
01.08.2023
Descarca
(32 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - iunie 2023
03.07.2023
Descarca
(17 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - iunie 2023
03.07.2023
Descarca
(13 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - mai 2023
07.06.2023
Descarca
(17 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - mai 2023
07.06.2023
Descarca
(6 desc.)
CAN1103747 Anunt de atribuire la anunt de participare
07.06.2023
Descarca
(7 desc.)
Anunt de modificare CAN1103747
07.06.2023
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind organizarea procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect " Servicii de organizare spectacole cultural - artistice pentru evenimentul “Festivalul I Love Sopa”"
05.05.2023

Denumire contract:

Servicii de organizare spectacole cultural - artistice pentru evenimentul “Festivalul I Love Sopa”

Data limita depunere oferta:

15.05.2023 09:00

Tip anunt:

Anexa 2

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)

Valoare estimata:

562.605,00 RON              

Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.

Descriere contract:

Se va incheia un contract avand ca obiect serviciile de organizare, în perioada 16 -18 iunie 2023 de spectacole artistice pentru evenimentul “Festivalul I Love Sopa”, cu ocazia aniversarii a 700 de ani de la prima atestare documentara a localitatii, conform cerinţelor documentației de atribuire ataşată, publicata pe site-ul propriu,  https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/  conform  dispozitiei exprese a conducatorului autoritatii contractante mentionate in adresa nr. 55532/05.05.2023

Conditii referitoare la contract:

Conform cerinţelor documentatiei de atribuire, ataşata şi modelului de contract, publicate pe site-ul propriu ,  https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/ .

 Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Se va încheia un contract de achiziţie publică de servicii.

Cuantum garantie de participare : 5.000 lei

Cuantum garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului (excl. TVA).

Conditii de participare:

Conform documentatiei de atribuire si prezentului anunt, postat pe site-ul propriu https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/  

Operatorii economici interesati vor elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt si o vor transmite, in format electronic la adresa de email: ioana.cazacu@primariaselimbar.ro, pâna la data de 15.05.2023 , ora 09:00.

Ofertele intarziate sau transmise la o alta adresa vor fi respinse ca “neconforme”.

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate-pret, conform algoritmului stabilit in documentatia de atribuire atasata prezentului anunt.

 

Informatii suplimentare:

Procedura de atribuire: PROCEDURA PROPRIE în temeiul prevederilor art.  7, alin. (1) lit d), coroborat cu prevederile art. 68, alin (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi conform procedurii operationale interne PO-05.05 editia 1, revizia 2, aprobata sub nr. 57453/07.11.2022.

Alte informatii : documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici, in format electronic, atasata prezentului anunt  conform  dispozitiei exprese a conducatorului autoritatii contractante mentionate in adresa nr. 55532/05.05.2023.

Descarca
(32 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - aprilie 2023
02.05.2023
Descarca
(16 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - aprilie 2023
02.05.2023
Descarca
(9 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - martie 2023
03.04.2023
Descarca
(17 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - martie 2023
03.04.2023
Descarca
(12 desc.)
CAN1100202 Anunt de atribuire la anunt de participare
03.04.2023
Descarca
(11 desc.)
CAN1099952 Anunt de atribuire la anunt de participare
03.04.2023
Descarca
(6 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului SEAP - ianuarie-februarie 2023
02.03.2023
Descarca
(18 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - ianuarie-februarie 2023
02.03.2023
Descarca
(13 desc.)
SCNA1082870 Anunt de atribuire simplificat
02.03.2023
Descarca
(7 desc.)
SCNA1082887 Anunt de atribuire simplificat
02.03.2023
Descarca
(9 desc.)
SCNA1082937 Anunt de atribuire simplificat
02.03.2023
Descarca
(5 desc.)
Achizitii directe finalizate prin intermediul catalogului electronic SEAP - decembrie 2022
03.01.2023
Descarca
(35 desc.)
Notificari de atribuire la cumpararea directa - decembrie 2022
03.01.2023
Descarca
(18 desc.)
Page 1 of 3 (87 items)Prev123Next