ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
41 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
48 descărcări
CONDITII FOTO CU PROCURA SPECIALA
24.06.2019
Descarca
51 descărcări
CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
392 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
24.06.2019
Descarca
17 descărcări
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
24.06.2019
Descarca
492 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
24.06.2019
Descarca
218 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
24.06.2019
Descarca
966 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
24.06.2019
Descarca
123 descărcări
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
24.06.2019
Descarca
212 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI
24.06.2019
Descarca
1387 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
12 descărcări