ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
1 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
1 descărcări
CONDITII FOTO CU PROCURA SPECIALA
24.06.2019
Descarca
6 descărcări
CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
29 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
24.06.2019
Descarca
2 descărcări
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
24.06.2019
Descarca
25 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
24.06.2019
Descarca
10 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
24.06.2019
Descarca
52 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
24.06.2019
Descarca
6 descărcări
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
24.06.2019
Descarca
15 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI
24.06.2019
Descarca
83 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
1 descărcări