ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
51 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
63 descărcări
CONDITII FOTO CU PROCURA SPECIALA
24.06.2019
Descarca
63 descărcări
CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
546 descărcări
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
24.06.2019
Descarca
28 descărcări
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
24.06.2019
Descarca
654 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
24.06.2019
Descarca
299 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
24.06.2019
Descarca
1351 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
24.06.2019
Descarca
180 descărcări
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
24.06.2019
Descarca
277 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI
24.06.2019
Descarca
1775 descărcări
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
30 descărcări