ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
(61 desc.)
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
(77 desc.)
CONDITII FOTO CU PROCURA SPECIALA
24.06.2019
Descarca
(73 desc.)
CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
24.06.2019
Descarca
(631 desc.)
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
24.06.2019
Descarca
(30 desc.)
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
24.06.2019
Descarca
(736 desc.)
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
24.06.2019
Descarca
(356 desc.)
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
24.06.2019
Descarca
(1553 desc.)
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
24.06.2019
Descarca
(198 desc.)
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
24.06.2019
Descarca
(325 desc.)
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI
24.06.2019
Descarca
(1980 desc.)
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
24.06.2019
Descarca
(38 desc.)