aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
05.03.2021
Descarca
BULETIN INFORMATIV publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
10.01.2019
Descarca
(5 desc.)
Dipozitia referitoare la masuri privind aplicarea prevederilor Legii 544/2001 si Legii 52/2003
10.01.2019
Descarca
(2 desc.)