CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE
30.03.2022

CODUL  ETIC ŞI  DE   INTEGRITATE AL FUNCŢIONARILOR  PUBLICI  ŞI  AL  PERSONALULUI  CONTRACTUAL  DIN CADRUL  PRIMĂRIEI  ORASULUI MIERCUREA SIBIULUI APROBAT PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI ORASULUI MIERCUREA SIBIULUI NR.92/2014

Descarca
(5 desc.)