Anunțuri   Anunturi generale      Titlu: 
 
ANUNȚ afișare planuri parcelare și tabele parcelare pentru tarlalele 12, 17 și 59 comuna Șura Mare
Publicat la 11.06.2019
Programul pentru stimularea angajării tinerilor
Publicat la 04.06.2019
Delimitare sedii secții de votare in comuna Șura Mare
Publicat la 25.04.2019
Plan de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
Publicat la 13.02.2019
Plan de măsuri ce vor fi realizate în anul 2019 de către persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității
Publicat la 13.02.2019
Prezentare O.U.G. nr. 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
Publicat la 11.02.2019
Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Șura Mare
Publicat la 06.02.2019
Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale comunei Șura Mare pentru anul 2018
Publicat la 01.02.2019
Anunț vânzare 1 teren de construcție Cartier Tineretului
Publicat la 15.01.2019
Anunt inscriere imobile in cartea funciara - informatii suplimentare
Publicat la 11.01.2019
Anunt inscriere imobile in cartea funciara - schite amplasament teren
Publicat la 11.01.2019
Anunt inscriere imobile in cartea funciara
Publicat la 11.01.2019
Procedura de inregistrare gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru
Publicat la 11.01.2019