Contracte de achiziții publice - an 2023, cu valoare mai mare de 5000 de euro
28.02.2023
Descarca
(1 desc.)
Contracte de achiziții publice - an 2022, cu valoare mai mare de 5000 de euro
30.12.2022
Descarca
(1 desc.)
Invitatie de participare - inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara
11.05.2021
 
Descarca
(46 desc.)
Invitatie de participare - lucrari de reparare drumuri de exploatare agricola
01.04.2021
 
Descarca
(50 desc.)
Invitatie de participare - lucrări de reparații generale și igienizare imobil cu destinația de grădiniță
03.07.2020
 
Descarca
(31 desc.)
reparatii covor asfaltic
12.03.2020

Documentatie de atribuire termen limita de depunere - 18.03.2020, ora 12:00

Descarca
(47 desc.)
Invitatie de participare achizitie directa - lucrari de reparatii si intretinere drumuri de exploatare agricolă
03.09.2019
 
Descarca
(14 desc.)
Invitație de participare atribuirea contractului de prestări de servicii Elaborare documentație studiu geotehnic Cartier Dealul Viilor Șura Mare
06.08.2019
Descarca
(17 desc.)