PH privind stabilirea taxei de salubrizare în anul 2023
24.11.2022
Descarca
(1 desc.)
Regulament pentru exploatarea pajiștilor permanente în comuna Șura Mare
08.08.2022

Regulament pentru exploatarea pajiștilor  în comuna Șura Mare

Descarca
(3 desc.)
Regulament pentru exploatarea pajiștilor permanente în comuna Șura Mare
06.07.2022

Regulament privind exploatarea pajiștilor permanente în comuna Șura Mare- proiect 

Descarca
(3 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de branșament apă și racord canalizare în comuna Șura Mare
05.07.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de branșament apă și canal în comuna Șura Mare

Descarca
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de branșament apă și racord canalizare în comuna Șura Mare
05.07.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de branșament apă și canal în comuna Șura Mare

Anunț licitație publică concesionare teren sat Hamba strada Cooperativei fn
19.05.2022

Anunț licitație concesionare teren din sat Hamba 

Descarca
(4 desc.)
PROCES VERBAL DE DESCHIDERE A OFERTELOR ȘI ADJUDECARE LICITAȚIE PUBLICĂ TEREN PĂȘUNE
11.05.2022

Proces verbal de deschidere a ofertelor și adjudecare  teren pășune - 11 mai 2022

Descarca
(3 desc.)
PROCES VERBAL DESCHIDERE OFERTE ȘI ADJUDECARE LICITAȚIE PUBLICĂ-TEREN ARABIL
11.05.2022

Proces verbal deschidere oferte și  adjudecare licitație publică  teren arabil -11 mai 2022

Descarca
(7 desc.)
P.H. aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2023
21.04.2022
Descarca
(4 desc.)
Proces verbal - atribuirea terenurilor pasune
18.04.2022
Descarca
(18 desc.)
Anunț de participare pentru atribuire de contracte cu finanțare nerambursabilă
13.04.2022

Anunț de participare pentru atribuire de contracte cu finanțare nerambursabilă în anul 2022

Descarca
(6 desc.)
ANUNȚ ÎNCHIRIERE TEREN PĂȘUNE
08.04.2022

Anunț de închiriere teren pășune  crescătorilor de animale din comuna Șura Mare 

Descarca
(8 desc.)
Situația drepturi salariale din cadrul aparatului de specialitate primar
31.03.2022

Situația drepturilor salariale la 31 martie 2022

Descarca
(12 desc.)
PROGRAM ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2022
22.03.2022

Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local în anul 2022

Descarca
(3 desc.)
Raport de evaluare a implementării Legii 544 in anul 2021
08.03.2022

Raport privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2021

Descarca
(1 desc.)
P.H. privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
07.03.2022

Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate 

Descarca
(1 desc.)
ANUNȚ VÂNZARE TEREN NECONSTRUIBIL
25.02.2022

Anunț de vânzare teren neconstruibil  Cartier Dealul Viilor- comuna Șura Mare CF 101491

Descarca
(12 desc.)
Anunț selecție recenzori pentru recensământul populației- termen depunere cereri 17 februarie 2022
11.02.2022

Anunț selecție recenzori pentru recensământul populației în comuna Șura Mare -termen 17 februarie 2022

Descarca
(1 desc.)
Lista cu documentele de interes public
25.01.2022

Lista cu  documentele de interes public

Descarca
(5 desc.)
PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2022
12.01.2022
Descarca
(10 desc.)
P.H. privind aprobare taxa de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în anul 2022
18.11.2021

P.H. privind stabilirea taxei de salubrizare î pentru persoane fizice și juridice  în anul 2022

Descarca
(6 desc.)
P.H. privind delegare gestiune serviciu administrare domeniul public și privat al comunei Șura Mare
18.11.2021

Proiect de hotărâre privind delegare gestiune serviciu de administrare a domeniului public și privat  al comunei Șura Mare

Descarca
(2 desc.)
Proiect de hotărâre privind închirierea bazei sportive din localitatea Șura Mare
15.07.2021
Descarca
(5 desc.)
Proces verbal propunere alocare fonduri nerambursabile pentru unități de cult
16.06.2021

Proces verbal propunere alocare fonduri nerambursabile de la bugetul local al comunei Șura Mare pentru unități de cult 

Descarca
(14 desc.)
P.H. privind aprobarea Regulamentului de organizare a parcărilor publice și de reședință - modificat
17.05.2021

P.H. privind aprobarea Regulamentului de organizare al parcărilor publice și de reședință în comuna Șura Mare- modificat (taxa de parcare) . 

Descarca
(6 desc.)
Raport privind transparența decizională în anul 2020
29.04.2021

Raport  privind transparența  decizională în anul 2020 

Descarca
(11 desc.)
Raport de evaluare a implementării Legii 544 in anul 2020
29.04.2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/ 2001

Descarca
(4 desc.)
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale an 2022
29.04.2021

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale an 2022

Descarca
(3 desc.)
Programul anual al finanțărilor nerambursabile în anul 2021
27.04.2021

Program anual al finnațărilor nerambursabile pe anul 2021

Descarca
(7 desc.)
BUGET LOCAL PE ANUL 2021 -PROIECT
24.03.2021

Bugetul local al comunei Șura Mare pe anul 2021, secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare și lista de  investiții -Proiect

Descarca
(21 desc.)
Pag. 1 din 2 (46 elem.)Prec12Următoarea