CERERE-DECLARATIE pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii nr.226/2001 in format PDF inteligent
05.11.2021
Descarca
(40 desc.)
Cerere-declaraţie pe propria răspundere privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional conform OUG 133/2020
28.04.2021
Descarca
(21 desc.)
Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (preluare AJPIS Prahova)
28.04.2021
Descarca
(13 desc.)
Declaratie prelucrare date cu caracter personal
28.04.2021
Descarca
(23 desc.)
Cerere-declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
28.04.2021
Descarca
(27 desc.)
Declaratie Legea 277/2010
28.04.2021
Descarca
(7 desc.)
Cerere declaratie pe proprie raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala
28.04.2021
Descarca
(10 desc.)
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii.
28.04.2021
Descarca
(41 desc.)
Declaratie parinte beneficiar - ICC.
28.04.2021
Descarca
(21 desc.)
Declaratie celalalt parinte - ICC.
28.04.2021
Descarca
(32 desc.)
Acte necesare
28.04.2021
Descarca
(49 desc.)
Formular adeverinta - Anexa 2
28.04.2021
Descarca
(17 desc.)
Documente necesare pentru acordarea indemnizatie lunare pentru persoane cu handicap - adulti
28.04.2021
Descarca
(23 desc.)
Declaratie solicitant pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - adulti
28.04.2021
Descarca
(10 desc.)
Declaratie tutore pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - adulti
28.04.2021
Descarca
(6 desc.)
Cerere aprobare plata indemnizatie lunara persoana cu handicap - adulti
28.04.2021
Descarca
(9 desc.)
Cerere ancheta sociala in vederea incadrarii in grad de handicap adulti
28.04.2021
Descarca
(11 desc.)
Documente necesare pentru acordarea indemnizatie lunare pentru persoane cu handicap - minori
28.04.2021
Descarca
(8 desc.)
Declaratie pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - minori
28.04.2021
Descarca
(2 desc.)
Cerere ancheta sociala in vederea mentinerii in grad de handicap adulti
28.04.2021
Descarca
(12 desc.)
Cerere aprobare plata indemnizatie persoana cu handicap
28.04.2021
Descarca
(5 desc.)
Acordul persoanei cu handicap sau al reprezentantului legal ori al familiei in vederea angajarii asistentului personal
28.04.2021
Descarca
(7 desc.)
Angajament asistent personal in vederea respectarii planului individual de servicii
28.04.2021
Descarca
(5 desc.)
Cerere incetare contract din functia de asistent personal
28.04.2021
Descarca
(4 desc.)
Cerere prelungire contract de munca pentru asistentii personali
28.04.2021
Descarca
(2 desc.)
Cereri privind acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe cladire sau chirie in calitate de persoana cu handicap
28.04.2021
Descarca
(5 desc.)
Declaratie respectare obligatii prevazute de art.38 din Legea 448/2006
28.04.2021
Descarca
(4 desc.)
Cerere pentru obtinerea cardului - legitimatie pentru locurile gratuite de parcare
28.04.2021
Descarca
(11 desc.)
Acte necesare asistare persoane varstnice (Formular declaratie+formular cerere).
28.04.2021
Descarca
(13 desc.)