Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul din data de 27.03.2023, pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic, clasa I, grad superior, în cadrul Compartimentului administrație publică locală, juridic, contencios, arhivă, registratură, secretariat, relații publice
16.03.2023
Descarca
(7 desc.)
Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural „Aurel Stroe” Bușteni
28.02.2023
Descarca
(34 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 10.01.2023 – proba scrisă, respectiv 11.01.2023 - proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiul Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R
12.01.2023
Descarca
(33 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba interviu din data de 11.01.2023, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiul Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R
11.01.2023
Descarca
(15 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obținute de candidați la concursul organizat în data de 10.01.2023, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiul Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R
10.01.2023
Descarca
(12 desc.)
Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul din data de 13.01.2023, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului urbanism și Amenajarea teritoriului, Cadastru comunitar, Protecția mediului, Registrul agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiul locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R
06.01.2023
Descarca
(19 desc.)
Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul din data de 10.01.2023, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru comunitar, protecția mediului, registrul agricol, transport, patrimoniu, spațiul locativ, S.S.M., G.D.P.R
03.01.2023
Descarca
(19 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 07.10.2022 – proba scrisă, respectiv 11.10.2022 – proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții și informatică
12.10.2022
Descarca
(20 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la proba interviu din data de 11.10.2022, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții și informatică
11.10.2022
Descarca
(5 desc.)
Lista rezultate proba scrisa obtinute de candidati la concursul din 07.10.2022, pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad superior Comp. Achizitii publice, investitii si informatica
07.10.2022
Descarca
(3 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la examenul organizat la data de 25.08.2022- proba scrisă și 29.08.2022-proba interviu, pentru promovare în grad profesional
29.08.2022
Descarca
(21 desc.)
Rezultatele probei scrise obținute de candidați la examenul organizat în data de 25.08.2022, pentru promovare în grad profesional
25.08.2022
Descarca
(8 desc.)
Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati 05.08.2022 si 09.08.2022
10.08.2022
Descarca
(30 desc.)
Rezultate proba interviu Inspector Clasa I , grad superior, Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate tutelara
09.08.2022
Descarca
(10 desc.)
Rezultatele probei scrise obținute de candidați la concursul organizat în data de 05.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
05.08.2022
Descarca
(29 desc.)
Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
01.08.2022
Descarca
(25 desc.)
Rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 27.07.2022 – proba scrisă și 27.07.2022 – proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical, grad principal, din cadrul Compartimentului cabinet medical
28.07.2022
Descarca
(16 desc.)
Rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 21.07.2022 – proba scrisă și 26.07.2022 – proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului servicii culturale, programe, proiecte și informare turistică
27.07.2022
Descarca
(12 desc.)
Rezultatele probei scrise obținute de candidați la concursul din data de 27.07.2022, pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical, grad principal, din cadrul Compartimentului cabinet medical
27.07.2022
Descarca
(4 desc.)
Rezultatele probei interviu obținute de candidați la concursul din data de 27.07.2022, pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical, grad principal, din cadrul Compartimentului cabinet medical
27.07.2022
Descarca
(5 desc.)
Rezultatele probei interviu obținute de candidați la concursul organizat în data de 26.07.2022, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului servicii culturale, programe, proiecte și informare turistică
26.07.2022
Descarca
(8 desc.)
Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul din data de 27.07.2022, pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical, grad principal, din cadrul Compartimentului cabinet medical
21.07.2022
Descarca
(10 desc.)
Rezultatele probei scrise obținute de candidați la concursul organizat în data de 21.07.2022, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului servicii culturale, programe, proiecte și informare turistică
21.07.2022
Descarca
(19 desc.)
Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la concursul organizat in data de 15.07.2022 - proba scrisa si 18.07.2022 - proba interviu, pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Cheltuieli
19.07.2022
Descarca
(14 desc.)
Lista rezultate proba interviu obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului cheltuieli, in data de 18.07.2022
18.07.2022
Descarca
(10 desc.)
Rezultatele selectarii dosarelor depuse in vederea inscrierii la concursul din data de 21.07.2022 pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului Servicii Culturale, programe, proiecte si informare turistica
18.07.2022
Descarca
(18 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului cheltuieli în data de 15.07.2022
15.07.2022
Descarca
(16 desc.)
Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului cheltuieli
14.07.2022
Descarca
(15 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor calificat (electrician)
14.07.2022
Descarca
(11 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei interviu obținute de candidați la concursul organizat în data de 11.07.2022, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului resurse umane
11.07.2022
Descarca
(23 desc.)
Page 1 of 4 (111 items)Prev1234Next