Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la examenul organizat în data de 04.12.2023, pentru promovare în grad profesional
05.12.2023
Descarca
(6 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele selectării dosarului înscris la examenul de promovare în grad profesional
24.11.2023
Descarca
(7 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei publice de Inspector clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului economic – Compartimentul Venituri, Comercial din data de 21.11.2023-proba scrisa, respectiv 21.11.2023-proba interviu
22.11.2023
Descarca
(10 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei interviu obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei publice de Inspector clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului economic – Compartimentul Venituri, comercial în data de 21.11.2023
21.11.2023
Descarca
(6 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat in data de de 16.11.2023 pentru ocuparea functiei publice de Inspector , clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului Serviciului economic – Compartimentul Venituri, comercial
16.11.2023
Descarca
(14 desc.)
Rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea inscrierii la consursul din data de 16.11.2023 pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului Economic - Compartimentul venituri, comercial
13.11.2023
Descarca
(10 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat in data de de 05.10.2023 pentru ocuparea functiei publice de Inspector , clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului Urbanism Si Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protectia Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spatiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
06.10.2023
Descarca
(37 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat in data de de 05.10.2023 pentru ocuparea functiei publice de Inspector , clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului Urbanism Si Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protectia Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spatiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
05.10.2023
Descarca
(33 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a concursului organizat în data de 02.10.2023 pentru ocuparea funcției contractuale de SOFER I din cadrul Compartimentului Pentru Deservire Generală
02.10.2023
Descarca
(22 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat in data de de 29.09.2023 pentru ocupare a functiei publice de consilier juridic, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului administratie publica locala, juridic, contencios, arhiva, registratura, secretariat, relatii publice
29.09.2023
Descarca
(26 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursului organizat in data de 29.09.2023, pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic , clasa I, grad superior, in cadrul Compartimentului administratie publica locala, juridic, contencios, arhiva, registratura, secretariat, relatii publice
29.09.2023
Descarca
(10 desc.)
Rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea inscrierii la consursul din data de 05.10.2023 pentru ocuparea functiei publice de inspector , clasa I, grad superior, in cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru comunitar, protectia mediului, registrul agricol, transport, patrimoniu, sp.locativ, S.S.M., G.D.P.R.
28.09.2023
Descarca
(11 desc.)
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la consursul care va avea loc în data de 02.10.2023, pentru ocuparea funcției contractuale de ȘOFER I din cadrul Compartimentului Pentru Deservire Generală
27.09.2023
Descarca
(45 desc.)
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la consursul din data de 29.09.2023 pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad superior, în cadrul Compartimentului administrație publică locală, juridic, contencios, ă, registratura, secretariat, țpublice
19.09.2023
Descarca
(20 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 28.08.2023, pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
29.08.2023
Descarca
(18 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 28.08.2023 pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
28.08.2023
Descarca
(13 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei interviu obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcției publice de publice de Inspector , clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R. în data de 28.08.2023
28.08.2023
Descarca
(6 desc.)
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la consursul din data de 28.08.2023 pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru comunitar, protecția mediului, registrul agricol, transport, patrimoniu, sp.locativ, S.S.M., G.D.P.R.
22.08.2023
Descarca
(6 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 24.07.2023-proba scrisă, respectiv 25.07.2023-proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ADMINISTRATOR I, COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
26.07.2023
Descarca
(17 desc.)
Rezultatul probei interviu din data de 25.07.2023, in cadrul concursului pentru ocuparea functiei contractuala de ADMINISTRATOR I, COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
25.07.2023
Descarca
(3 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 24.07.2023 pentru ocuparea funcției contractuale de ADMINISTRATOR I, COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
24.07.2023
Descarca
(13 desc.)
Rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea inscrierii la consursul din data de 24.07.2023 pentru ocuparea functiei contractuala de ADMINISTRATOR I, COMP. DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
18.07.2023
Descarca
(7 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 19.06.2023 pentru ocuparea funcției contractuale de ADMINISTRATOR I, COMPARTIMENT DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
20.06.2023
Descarca
(108 desc.)
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la consursul din data de 19.06.2023 pentru ocuparea funcției contractuale de ADMINISTRATOR I, COMPARTIMENT DE ADMINISTRARE A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘI A BAZELOR SPORTIVE
15.06.2023
Descarca
(23 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 07.06.2023 pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
08.06.2023
Descarca
(18 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei scrise obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 07.06.2023 pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R.
07.06.2023
Descarca
(11 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele probei interviu obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcției publice de publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, S.S.M., G.D.P.R., în data de 07.06.2023
07.06.2023
Descarca
(2 desc.)
Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea înscrierii la consursul din data de 07.06.2023 pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru comunitar, protecț ia mediului, registrul agricol, transport, patrimoniu, sp.locativ, S.S.M., G.D.P.R.
25.05.2023
Descarca
(6 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 10.05.2023 - proba scrisă și 15.05.2025 - proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Economic - Compartimentul cheltuieli
16.05.2023
Descarca
(16 desc.)
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 15.05.2023 - proba scrisă și proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Servicii Culturale, Programe, Proiecte și Informare Turistică
16.05.2023
Descarca
(10 desc.)
Page 1 of 6 (154 items)Prev123456Next