Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală aferent anului 2021
16.02.2022
Descarca
(23 desc.)
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2018
07.05.2021
Descarca
(10 desc.)
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019
07.05.2021
Descarca
(3 desc.)
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica aferent anului 2020
23.04.2021
Descarca
(24 desc.)