Anunț dezbatere publică PROIECT DE BUGET AL ORAȘULUI BUȘTENI pentru anul 2023
25.01.2023
Descarca
(2 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației aferente delegării gestiunii serviciului public de SALUBRIZARE A ORAȘULUI BUȘTENI PENTRU ACTIVITATEA PRIVIND CURĂȚAREA ȘI TRANPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHET, în vederea încheierii unui acord cadru de prestări servicii.
21.12.2022
Descarca
(11 desc.)
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2023
29.08.2022
Descarca
(13 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către orașul Bușteni a imobilului situat în orașul Bușteni, strada Valea Cerbului, nr.4 “Hotel Mary”, cu număr cadastral 954/C1, înscris în CF 20995, în vederea înființării unui CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ
09.06.2022
Descarca
(25 desc.)
Proiectul de buget al orasului Busteni pentru anul 2022
28.01.2022
Descarca
(24 desc.)
Proiect de hotarare pentru aprobarea "Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in Orasul Busteni, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii"
16.11.2021
Descarca
(19 desc.)
Proiect de hotarare pentru aprobarea "Regulamentului privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupa neregulamentar domeniul public sau privat al orasului Busteni"
16.11.2021
Descarca
(18 desc.)
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2022
09.11.2021
Descarca
(13 desc.)
Proiect de hotarare privind desfiintarea Serviciului de Administrarea Pietei Agroalimentare, Bazelor Sportive si parcarilor - serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al orasului Busteni
06.10.2021
Descarca
(25 desc.)
Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orasului Busteni si a serviciilor de interes local din subordinea Consiliului Local Busteni si aprobarea organigramei si a statului de functii
01.10.2021
Descarca
(67 desc.)
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
30.03.2021
Descarca
(66 desc.)
Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare si incadrare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul orasului Busteni"
22.03.2021
Descarca
(46 desc.)