ANUNT PRIVIND SPRIJINUL PENTRU PLATA FACTURILOR LA ENERGIE ELECTRICA
13.02.2023
Descarca
(1 desc.)
Anunt privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
09.02.2023

1.Modificari aduse Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, prin Legea nr.355/2022;

2. Implementarea Strategiei privind ingrijirea de lunga durata si imbatranire activa 2023-2030;

3. Standardele minime de calitate pentru ingrijirea acordata in centre de zi de asistenta si recuperare si in unitatile de ingrijire la domiciliu:

4. Programul PNRR de investitii pentru infintarea de centre de zi de asistenta si recuperare si unitati de ingrijire la domiciliu;

Descarca
(2 desc.)
ANUNT INCALZIRE 2022-2023
13.10.2022

                                                                                                                                           ANUNŢ

 

ÎN PERIOADA 17 OCTOMBRIE -11 NOIEMBRIE 2022, SE POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2022 - MARTIE 2023, ȘI A SUPLIMENTULUI DE ENERGIE.

 

1 . Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie sunt pentru:

-Familie: 1.386 lei/persoană

-Persoană singură: 2.053 lei

 

 

ACTE NECESARE :

 

- copie de pe contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, comodat pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru locuința la care se solicită jutorul;

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie, dupa caz;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

-pentru persoanele care au încadrare în grad de handicap- certificat de încadrare în grad de handicap – copie ( dupa caz )

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocatii plasament/intretinere, indemnizaţii si stimulente, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

-alte venituri realizate în țară sau străinătate;

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

– adeverinţa de la registrul agricol din localitatea de domiciliu și/sau din localitatea în care deține terenuri agricole

  • Dosar cu șină.

 

Suplimentul pentru energie

– se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

- pentru suplimentul la energie electrică se atașează în copie factura de energie electrică.

Valoarea suplimentului de energie este de:

- energie electrică de 30 lei/lună

- combustibili solizi și/sau petrolieri de 20 lei/lună

 

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au obligația să anunțe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componența familiei sau a veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat .

 

 

DOSARELE SE VOR PUTEA DEPUNE LA SEDIUL PRIMARIEI DEDA IN INTERVALUL ORAR 9.00-13.00.

 

                                                                                                                                PRIMARIA COMUNEI DEDA

 

Descarca
(5 desc.)
Anunt Incalzire 2021-2022
01.11.2021
Descarca
(4 desc.)
Anunt
07.06.2021

COMUNICAT PRIVIND ANGAJAREA DE ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI 

Descarca
(2 desc.)