ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - SECTOR 25
16.06.2021

 Unitatea administrativ-teritorială Cenade din județul Alba anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 25 ( Cruce, Aber, Frauanu) - din Comuna Cenade, începând cu data de 23.06.2021 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Cenade, conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobilirare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliar