Servicii de asigurare auto facultativa
14.09.2020
Descarca
7 descărcări
Servicii topografice
31.08.2020
Descarca
19 descărcări
Servicii de întocmire DALI și de consultanță
31.07.2020
Descarca
27 descărcări
Lucrări de amenajare a arhivei
17.07.2020
Descarca
12 descărcări
Servicii topografice
08.07.2020
Descarca
26 descărcări
Anunț furnizare panouri imprimate
03.07.2020
Descarca
12 descărcări
Servicii topografice
09.06.2020
Descarca
14 descărcări
Servicii topografice
26.05.2020
Descarca
13 descărcări
Servicii auxiliare achizitiei privind atribuirea contractului de achiziţie publica de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public aparţinând UAT Saliste.
11.05.2020
Descarca
20 descărcări
Panou temporar pentru proiectul ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu"
07.05.2020
Descarca
10 descărcări
Servicii de asigurare auto facultativa
07.05.2020
Descarca
6 descărcări
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii „Colectare si evacuare apa pluviala strada Baii din Orasul Saliste, Jud. Sibiu”
29.04.2020
Descarca
13 descărcări
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii „Canalizare pluviala pentru rezolvarea circulatiei pietonale pe Str. Piata Morii, rampa urcare dreapta din Orasul Saliste, Jud. Sibiu”
29.04.2020
Descarca
16 descărcări
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ”Elemente pentru siguranta circulatiei auto in zonele in care exista pericol Orasul Saliste, Jud. Sibiu”
29.04.2020
Descarca
3 descărcări
Servicii auxiliare achizitiei pentru investitia ”REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC, IN LOCALITATEA FÂNTĂNELE, ORAŞUL SĂLIŞTE, JUD SIBIU”
24.04.2020
Descarca
20 descărcări
Serviciul de catering la domiciliu
09.04.2020
Descarca
18 descărcări
Servicii de asigurare auto facultativa
24.03.2020
Descarca
3 descărcări
Servicii de evaluare
13.03.2020
Descarca
15 descărcări
Lucrari de reparatii curente la sala de sport din Orasul Saliste, Jud. Sibiu
12.03.2020
Descarca
27 descărcări
Servicii de evaluare
05.03.2020
Descarca
10 descărcări
Servicii de cadastru pentru reglementarea situatiei juridice a blocurilor si terenului aferent din strada strada Baii, orasul Saliste.
04.03.2020
Descarca
15 descărcări
Servicii de elaborare caiet de sarcini pentru reparatii la sistemul rutier pe strada Foltesti-intranduri, orasul Saliste, jud. Sibiu.
03.03.2020
Descarca
6 descărcări
Servicii de elaborare caiet de sarcini pentru reabilitarea parcului Nicolae Hentiu din orasul Salistre.
21.02.2020
Descarca
3 descărcări
Servicii de prelucrare arhivistica a documentelor cu termen de pastrare temporar si permanent, in conformitate cu Legea arhivelor nationale nr. 16 / 1996.
14.02.2020
Descarca
5 descărcări
Elaborarea documentaţiei pentru organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public pe raza UATO Saliste, în conformitate cu prevederile legale
06.02.2020
Descarca
10 descărcări
Servicii de asigurare auto facultativa
04.02.2020
Descarca
3 descărcări
Servicii de cartografiere digitala a strazilor pentru pentru actualizarea /completarea nomenclatorului stradal din intravilanul UATO Saliste, in vederea respectarii obligatiilor prevazute de HG nr. 777/ 2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale.
03.02.2020
Descarca
14 descărcări
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii "INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VALE, ORASUL SALISTE , JUDETUL SIBIU"
28.01.2020
Descarca
50 descărcări
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ” Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii clubului sportiv din orasul Saliste, jud. Sibiu”
16.01.2020
Descarca
13 descărcări
Servicii de asigurare auto facultativa
16.01.2020
Descarca
5 descărcări
Pag. 1 din 2 (47 elem.)Prec12Următoarea