Grafic colectare deșeuri Zona 1 Brad - 2023
26.06.2023
Descarca
(11 desc.)
Afiș Campania „Responsabilitate Socială, Colectare Separată”
21.06.2023
Descarca
(1 desc.)
Contract de finantare PNRR
28.02.2023

În data de 16 februarie 2023 UAT Comuna Valisoara a semnat contractul de finanțare nr. 6727 pentru obiectivul de investiții “Realizarea infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management local în comuna Vălișoara, Județul Hunedoara”, apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Contract de finantare PNRR
28.02.2023

În data de 16 februarie 2023 UAT Comuna Valisoara a semnat contractul de finanțare nr. 8945 pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea moderată a căminului cultural din localitatea Dealu Mare, comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara”, apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Contract de finantare PNRR
28.02.2023

În data de 16 februarie 2023 UAT Comuna Valisoara a semnat contractul de finanțare nr. 11532 pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea moderată a căminului cultural cu clădirea administrativă aferentă din localitatea Săliştioara, comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara”, apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Grafic colectare deșeuri periculoase, deșeuri menajere și deșeuri voluminoase
20.02.2023
Descarca
(3 desc.)
Anunț afișare PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2023 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Vălișoara și al Bibliotecii Comunale subordonată Consiliului Local al Comunei Vălișoara
04.01.2023
Descarca
(5 desc.)
Anunț afișare PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2023 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălişoara
04.01.2023
Descarca
(2 desc.)
Anunț afișare PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Vălișoara pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026
03.01.2023
Descarca
(1 desc.)
Anunt APIA seceta pedologica
15.11.2022
Descarca
(1 desc.)
COMUNE CURATE - ANUNT PROTECTIA MEDIULUI
15.11.2022
Descarca
(3 desc.)
Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Vălișoara, Județul Hunedoara
17.10.2022

Conform prevederilor art. 11 al Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022  privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate* au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Vălișoara, județul Hunedoara. în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

 

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022.

 

În acest caz înregistrarea se face în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022.

 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 714/2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

 

Pentru înscrierea în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Comunei Vălișoara, FORMULARUL DE ÎNSCRIERE este disponibil atât la sediul Primăriei Comunei Vălișoara, cât și pe pagina de internet a instituției, www.primariavalisoara.ro, și poate fi depus direct la registratura primăriei sau pe adresa de e-mail primaria.valisoara@yahoo.com.

 

*  SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ŞI EPURARE APE UZATE sunt sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor.

Descarca
(5 desc.)
ANUNȚ privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
23.09.2022

A N U N Ţ

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței - ajutoare pentru gaze naturale, ajutoare pentru energie electrică și ajutoare pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, precum și a suplimentului pentru energie

Descarca
(3 desc.)
Formular de cerere/declaratie pe propria raspundere
23.09.2022

CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Descarca
(1 desc.)
Inceputul unui nou an şcolar
13.09.2022

👨‍🎓👩‍🎓DRAGI COPII ȘI CADRE DIDACTICE

💐DRAGI PĂRINȚI ȘI BUNICI💐

🇹🇩🍀Astăzi, la începutul unui nou an şcolar, zi cu o semnificaţie deosebită pentru cei care trec pragul școlii cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi, urăm elevilor, școlari și preșcolari, să aibă un an şcolar cât mai bogat, cu rezultate care să ne bucure, iar aceste rezultate să însemne nu numai note mari şi un comportament exemplar, ci şi bucuria de a veni la şcoală cu constiinţa că zilnic adună în minte şi în suflet lucruri noi şi frumoase.

🇹🇩🍀Cadrelor didactice le urăm să fie sănătoși, puternici și răbdători pentru a duce copiii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a performanțelor. Aceleași urări le adresăm întregului personal didactic-auxiliar și nedidactic, care depun toate eforturile ca această instituție să funcționeze în condiții normale.

Iar părinților și bunicilor, le dorim sănătate, să fie sprijinul de care au nevoie copiii și nepoții.

🇹🇩🍀Tuturor le dorim un an cu împliniri şcolare şi profesionale, bucurii şi gânduri bune ! Să dea Dumnezeu un an școlar bun!

💐🌈Cu drag,

🌈💐Primar, Bedea Camelia, viceprimarul și colectivul Primăriei Comunei Vălișoara🇹🇩

Descarca
Cadastru sistematic – sector 8
25.08.2022

❗️ A N U N Ț ❗️

În data de luni, 29.08.2022, se vor efectua măsurători în teren în vederea întocmirii cadastrului sistematic – sector 8. Echipa de topografi, împreună cu reprezentanții Primăriei, vor fi prezenți la ora 9,15 , lângă gospodăria d-nei Valea Voichița, unde sunt așteptați și cetățenii care dețin terenuri în acest sector, respectiv Țarină (Muncel), Malu, Cornu, Sibgiu, Râpi, zona marginașă cu fosta linia ferată din satul Vălișoara, pentru stabilirea traseului.

Pentru mai multe detalii puteți suna la numărul de telefon: 0762.940001.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute accesând site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar, Bedea Camelia

Descarca
(1 desc.)
Comunicat de presa MADR
23.08.2022
Descarca
Material informativ buruiana ambrozia
07.03.2022
Anunț obligații propritari/deținători terenuri referitoare la combaterea buruienii ambrozia
07.03.2022
Descarca
(1 desc.)
MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021- CONSUMATORUL VULNERABIL
18.10.2021
Descarca
(5 desc.)
Adresa Ocolului Silvic Simeria privind scoaterea la vânzare a materialului lemnos provenit din partizile constituite pentru produse secundare
06.10.2021
Descarca
(5 desc.)