Persoanele responsabile pentru Legea 544/2001 din cadrul Primăriei orașului Hârșova
01.03.2020

Cristian Doinița --- Secretar General

Țepeș Costin - Cătălin --- Consilier Personal Primar

 

Program de lucru:
Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

Telefon: 0241.870.300
Fax: 0241.870.301
E-mailjuridic@primaria-harsova.ro

 

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art. 7 din lege.