Transparența decizională
01.04.2020

Raportul privind implementarea Legii 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

  • numărul total al recomandărilor primite
  • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
  • numărul participanţilor la şedinţele publice
  • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
  • situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003
  • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
  • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.