Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Hârșova
14.03.2023

Primăria Orașului Hârșova anunță faptul că Proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Hârșova” a trecut de prima etapă de evaluare. Echipa din cadrul Primăriei Orașului Hârșova urmează să depună documentația necesară pentru etapa a II-a, în vederea semnării contractului de finanțare.

Finanțarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Mediului, Apelor și Turismului prin Administrația Fondului pentru Mediu. Valoarea totală a proiectului este de 3.027.158,09 RON, din care 2.999.930,59 RON reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.

În cadrul Proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Hârșova”, se vor achiziționa și monta corpuri de iluminat LED cu eficiență ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune (subterane și aeriene), fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat de pe raza U.A.T Hârșova. De asemenea, se va achiziționa și instala un sistem de telegestiune. Suplimentar, autoritatea publică locală va achiziționa active necorporale noi, precum brevete, licențe ș.a, necesare investiției de bază.

Prin achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, se va obține o economie semnificativă la consumul de energie electrică și, implicit, o reducere a costurilor aferente facturilor la energie electrică. În plus, instalarea unui sistem de telegestiune va permite monitorizarea și controlul consumului de energie electrică, permițând o gestionare mai eficientă a resurselor. În final, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat de pe raza U.A.T Hârșova va conduce la creșterea siguranței și confortului cetățenilor, creșterea atractivității orașului și, implicit, atragerea unor noi investitori. Prin urmare, investiția în acest proiect este un pas important în direcția unei economii mai sustenabile și mai eficiente, precum și în direcția creșterii calității vieții locuitorilor din Hârșova.