Înființarea rețelei de internet wireless a orașului Hârșova - WiFi4EU
09.05.2020

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Hârșova, județul Constanța, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „WiFi4EU”, în urma semnării acordului de grant WiFi4EU - ”Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”. Acordul a fost semnat cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele ( INEA ), din partea Comisiei Europene, pentru realizarea unei rețele de internet Wi-Fi pe teritoriul orașului Hârșova, satul Vadu Oii și Ferma 1.

Obiectivul general al proiectul este furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în spațiile publice interioare sau exterioare (zone publice, parcuri, școli, centre medicale, piețe). Acest lucru va contribui la o mai bună integrare a hârșovenilor cu direcția de digitalizare a orașului, va crește gradul de alfabetizare digital și va facilita accesul cetățenilor la informațiile publice.

Rețeaua Wi-Fi realizată pe teritoriul orașului Hârșova cuprinde următoarele locații:

- Zona centrală (Parc Casa de Cultură – Fântâna arteziană);

- Parcul de lângă Spitalul Orășenesc Hârșova;

- Parcul de lângă Liceul Teoretic Ioan Cotovu;

- Școala Gimnazială nr. 1;

- Zona blocurilor ANL;

- Parcul public din zona BRD;

- Zona blocurilor P1 - P4;

- Parcul din zona port;

- Stadion.

 

Pentru satul Vadu Oii s-a realizat un punct de acces Wi-Fi la Căminul Cultural și parcul aferent acestuia iar pentru Ferma 1 s-a instalat o rețea ce va acoperi întreaga suprafață a așezărilor gospodărești.

Valoarea proiectului este de 78.778 lei din care 70.210 lei - cofinanțare INEA și 8.568 lei - finanțare bugetul local.

Mansardare Școala Gimnazială Nr. 1
05.05.2020

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Hârșova, județul Constanța, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - Subprogramul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor (realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar).

Obiectivul general al proiectului este acela de a extinde spațiul necesar desfășurării activităților educaționale din unitatea de învățământ, având în vedere numărul mare de elevi ce frecventează școala, necesitatea respectării unor norme tehnice și sanitare în conformitate cu normativele în vigoare și adaptarea spațiilor de învățământ la cerințele Uniunii Europene (spațiile destinate cursurilor fiind reduse prin introducerea clasei pregătitoare).

Mansarda are o suprafață de 676,97 mp, școala având, la finalul proiectului, o suprafață totală utilă de 2.263,93 mp.

C + M - 705.886,58 fără TVA

Heliport - Spitalul Orășenesc Hârșova
16.03.2020

Prin acest proiect se dorește amenajarea, în incita Spitalului Orășenesc Hârșova, a unui heliport destinat elicoptelelor ce execută misiuni aero-medicale SMURD, pentru trafic aerian la vedere, pe timp de zi. Spitalul Orășenesc Hârșova va fi administratorul heliportului iar heliportul va deservi elicoptere IGAv MAI, în calitatea de operator aerian.

Obiectivul general

Prin construirea heliportului în curtea Spitalului Orășenesc Hârșova se urmărește reducerea timpului de transport al pacienților aflați în stare critică.

Odată cu înființarea Punctului de Operare Aeromedical Constanța, timpul de ajungere al elicopterului la Hârșova este de aproximativ 25 minute.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea acestei intervenții sunt:

 

 

 

1. Misiuni primare

  • Accidente rutiere grave cu persoane aflate în pericol viral;
  • Pacienți aflați în stare critică în zone izolate unde lipsește asistența medicală de urgență;
  • Pacienți critici, intoxicați, accidentați care necesită transfer de urgență către centre medicale specializate aflate la distanță;
  • Transportul pacienților suferind de boli acute cu potențial mare de agravare.

2. Misiuni secundare

  • Cazuri critice aflate internate care necesită transportul către unitate sanitară specializată;

Transferul nou-născuților aflați în stare critică ce necesită   echipamente speciale de monitorizare și ventilație.

3. Misiuni speciale

  • Transport personal medical, specializat pentru transplant;
  • Transport organe prelevate, în vederea transplantului;
  • Misiuni de căutare/salvare;
  • Alte misiuni medicale cu caracter umanitar.

C + M – 320.466,44 lei fără TVA

Reabilitare și extindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” - Școala cu clasele I-IV
16.03.2020

UAT Oraș Hârșova, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEUL TEORETIC „IOAN COTOVU” - ȘCOALA CU CLASELE I-IV, ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - Subprogramul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor (realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar).

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea spațiului și condițiilor necesare desfășurării activităților educaționale întrucât imobilul nu a fost supus niciodată unui amplu proces de reabilitare și modernizare, singurele lucrări fiind cele de reparații și igienizări anuale derulate de către administrația locală. Introducerea clasei pregătitoare a redus din spațiile destinate cursurilor primare, numărul elevilor ce frecventează cursurile organizate aici fiind cu mult mai mare decât capacitatea fizică a clădirii existente.

De asemenea, clădirea școlii nu dispunea de o centrală termică proprie care să asigure agentul termic.

Proiectul a constat în extinderea clădirii Școlii cu clasele I-IV și presupune următoarele:

- amenajarea a două noi săli de clasă;

- un cabinet medical;

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

- un corp pentru centrala termică;

Construcția nouă și centrala termică au o suprafață totală de 149,54 mp, în urma extinderii, școala având o suprafață totală de 723,69 mp.

C + M - 352.425 lei fără TVA

Extindere Grădinița cu orar prelungit Tic - Pitic
10.02.2020

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Hârșova, județul Constanța, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „EXTINDERE GRĂDINIȚA CU ORAR TIC-PITIC, ORAȘUL HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - Subprogramul Regenerare Urbană a Municipiilor și orașelor (domeniul realizare /extindere /reabilitare /modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar).

Obiectivul general al proiectului presupune îmbunătățirea clădirii amplasate în intravilanul orașului Hârșova, județul Constanța, construcție cu regim de înălțime Sp+P+1E+M. Prin acest proiect s-a mărit spațiul destinat pregătirii hranei pentru copii, care nu era în conformitate cu normativele tehnice și sanitare în vigoare. Totodată, clădirea nu îndeplinea cerințele esențiale de securitate privind evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Extinderea are suprafața construită la sol de 38,76 mp, iar suprafață desfășurată de 116,08 mp, creând următoarele spații utile:

1. SUBSOL - spațiu tehnic – 27,58 mp

2. PARTER - hol – 9,30 mp​

                    - extindere bucătărie – 22,30 mp

                    - casa scării etaj I – 6,05 mp

3. ETAJ - terasă 36,30 mp

        - scară acces mansardă – 5,71 mp

4. MANSARDĂ - terasă – 8,84 mp.

 

C + M 383.351,83 fără TVA