solicitare oferta pret
05.02.2024

Nr. înreg. 1887 / 05.02.2024

 

INVITAȚIE

 

U.A.T. Orașul Hârșova a devenit beneficiar al proiectelor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență / PNRR/2022/C12/MS/11.4/Centre comunitare integrate urmând a semna contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Centrul Comunitar Integrat Hârșova”.

Valoarea totală a proiectului este de 699.201.09 lei fără TVA, din care 684.603,99 lei fără TVA reprezentând bugetul aferent reabilitării imobilului pus la dispoziția Centrului Comunitar Integrat Hârșova.

Pentru demararea achiziției directe, având ca obiect ”servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții - CENTRU COMUNITAR INTEGRAT”, anexăm următoarele documente :

  • Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini ;
  • Anexa nr. 2 - Formulare ;
  • Anexa nr. 3 - Model clauze contractuale

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prin care ”Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei” vă rugăm să formulați oferta dumneavoastră de preț și să o comunicați la fax 0241/870.301 sau e-mail – secretariat@primaria-harsova.ro, până la data de 14.02.2024, urmând ca achiziția directă să fie finalizată prin Catalogul electronic.

Descarca
(9 desc.)
Anunț de atribuire
01.11.2023

Orașul Hârșova a inițiat prin invitația de participare nr. 13485/ 23.08.2023 achiziția de produse (Stație topografică totală + GPS), reprezentând dotarea obiectivului „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Vasile Cotovu - Centru multicultural în Orașul Hârșova, Județul Constanța”, RO-BG 134, finalizată prin Catalogul electronic la data de 25.10.2023, achiziția fiind atribuită MLMedia Studio Design S.R.L. Constanța, la valoarea de 175.184 lei fără TVA.

Descarca
(8 desc.)
Lista debitori PJ debite restante
31.01.2023

Lista debitorilor Persoane Juridice care înregistrează obligații fiscale restante la 31.01.2023

Descarca
(18 desc.)
solicitare oferta pret
05.10.2022

UAT Orașul Hârșova a semnat contractul de finanțare EAA and Norway Grants 2014/2021 nr. 329903/2021 pentru proiectul „Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul pentru Energie în România”, Apel Propuneri Proiecte 3.1 – Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes : Energie regenerabilă,

Valoarea totala a proiectului este de 1.138.247 euro.

Pentru conformarea cu prevederile contractului de finanțare antemenționat referitoare la asigurarea vizibilității proiectului și programului de finanțare este necesară achiziționarea de servicii de auditare financiar cod CPV – 79212000 – 4 Servicii de audit financiar (Rev.2)

Conform bugetului aprobat al proiectului în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă, valoarea estimată a serviciilor de audit financiar este de 27.600 lei, la care se adaugă TVA.

Ținând cont de caietul de sarcini pe care îl anexam, persoanele juridice interesate sunt rugate să formuleze și să transmită oferta de preț, pentru serviciile solicitate, urmând ca achiziția directă să fie finalizată prin Catalogul electronic.

Oferta poate fi transmisă pe fax la numărul : 0241/870.300 sau pe e-mail: achizitii-publice@primaria-harsova.ro, sau la sediul Primăriei Orașului Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Descarca
(8 desc.)
solicitare oferta pret
27.09.2022

UAT Orașul Hârșova a semnat contractul de finanțare EAA and Vorwai Grants 2014/2021 nr. 329903/2021 pentru proiectul „Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul pentru Energie în România”, Apel Propuneri Proiecte 3.1 – Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes : Energie regenerabilă,

Valoarea totala a proiectului este de 1.138.247 euro.

Pentru conformarea cu prevederile contractului de finanțare antemenționat referitoare la asigurarea vizibilității proiectului și programului de finanțare este necesară achiziționarea de servicii de informare și publicitate cod CPV – 79341000-6 (Rev.2)

Serviciile ce se vor achiziționa au rolul de a informa eficient și transparent publicul țintă cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului - Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova”

Față de cele prezentate, vă solicităm o ofertă de preț pentru achiziționarea serviciilor de informare și publicitate servicii ce constau în:

  • înființarea unui website sau a unei secțiuni dedicate proiectului pe website- ul Primăriei www.primaria-harsova.ro; postări pe conturile sociale ale Primăriei cu privire la activitățile realizate în cadrul proiectului.
  • două communicate de presă, unul la începutul proiectului, celălalt la sfârșitul perioadei de implementare.
  • o placă temporară, care să conțină informații despre proiect, ce va fi montată și afisată pe durata implementării proiectului.
  • o placă comemorativă care să fie montată la sfârșitul perioadei de implementare.

Comunicatele de presă vor fi machetate în format A, vor conține sigla Granturilor SSE sau Norvegiene și OP, situate la același nivel, în partea de sus a materialului. Acestea vor conține, în plus, formularea obligatorie despre finanțator, sigla PP și opțional, a/ale partenerului/ilor.Comunicatele de presă vor menționa website-urile www.eeagrants.ro și www.frds.ro. Diseminarea comunicatelor de presă se va face cel puțin intr-o publicație cu acoperire națională. Achiziția presupune redactarea, machetarea și publicarea comunicatelor în presă.

Placa temporară va avea dimensiunea de 70x100 cm și va fi machetată în conformutate cu prevederile Manualului de Identitate Grafică și Desing, disponibil pe website-ul finanțatorului, la adresa https://www.eeagrants.ro/documente. Aceasta va fi montată la la începutul proiectului, în zona obiectivului de investiții. Materialul din care se va realiza placa temporară trebuie să fie material adecvat utilizării outdoor, rezistent la factorii de mediu. Achiziția presupune machetarea, livrarea și montarea acesteia.

Placa permanentă (comemorativă) va avea dimensiunea de 200 x 300 mm, va fi machetată în conformutate cu prevederile Manualului de Identitate Grafică și Desing, disponibil pe website-ul finanțatorului, la adresa https://www.eeagrants.ro/documente. Aceasta va fi montată la sfârșitul proiectului, în zona obiectivului de investiții. Materialul din care se va realiza placa temporară trebuie să fie material adecvat utilizării outdoor, rezistent la factorii de mediu. Achiziția presupune machetarea, livrarea și montarea acesteia.

Postările pe rețelele de sociale vor fi realizate de către contractantă, cu sprijinul responsabilului cu informarea și publicitatea. Acestea vor fi publicate de către persoana responsabilă cu gestionarea conturilor sociale din partea Primăriei Orașului Hârșova.

Secțiunea dedicată proiectului pe website-ul Primăriei va fi realizată împreună cu persoana responsabilă de gestionareaa a paginii web, respectând prevederile Manualului de Identitate Grafică și Desing și va fi publicată numai după aprobarea /avizul primit în scris de la finanțator – FDRS.

Motivele pentru care se dorește achiziționarea acestor servicii sunt informarea cu obiectivitate și promptitudine a cetățenilor despre faptul că, U.A.T. Orașul Hârșova urmează să implementeze proiectul – Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova”

Toate machetele materialelor de informare și publicitate care au legătură cu proiectul vor fi realizate în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Grafică și Desing, disponibil pe website-ul finanțatorului, la adresa https://www.eeagrants.ro/documente.

Sursele de verificare a necesității achiziționării acestor servicii sunt respectare legalității, în speță a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public și a Legii nr. 52/2003privind transparența decizionale în administrația publică.

Conform bugetului aprobat al proiectului în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă, valoarea estimată a serviciilor de informare și publicitate este de 10.076 lei, la care se adaugă TVA.

Ținând cont de aspectele antemenționate, persoanele juridice interesate pot formula oferta de preț, urmând ca achiziția direct să fie finalizată prin Catalogul electronic.

Oferta poate fi transmisă pe fax la numărul : 0241/870.300 sau pe e-mail: achizitii-publice@primaria-harsova.ro, sau la sediul Primăriei Orașului Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, până cel târziu la data de 29.09.2022.

Descarca
(5 desc.)
solicitare oferta pret
16.09.2022

UAT Orașul Hârșova a semnat contractul de finanțare EAA and Vorwai Grants 2014/2021 nr. 329903/2021 pentru proiectul „Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul pentru Energie în România”, Apel Propuneri Proiecte 3.1 – Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes : Energie regenerabilă,

Valoarea totala a proiectului este de 1.138.247 euro.

UAT Orașul Hârșova a identificat necesitatea achiziționării serviciilor de consultanță în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8 – (Servicii de consultanță în managementul proiectului) în vederea realizării activităților specifice de management de proiect în conformitate cu cerințele Contractului de Finațare, privind resepctarea graficului de activități al proiectului, a planificării activităților și bugetului pentru implementarea proiectului, inclusiv raportarea corectă și la timp către beneficiar și finanțatorîn conformitate cu cerințele programului.

Serviciile ce se vor achiziționa au ca scop pe lângă asigurarea suportului către Orașul Hârșova, să asigure gratuit transferul de cunoștințe în domeniul managementului, prin contribuția directă a consultanților (inclusiv la locația proiectului și a beneficiarului) prin consilierea echipei de proiect, în vederea implementării în bune condiții a proiectul - Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova”.

Conform cererii de finanțare aprobată, bugetul proiectului reglementat în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă, , valoarea totală estimată a serviciilor de consultanță în managementul proiectului este de 121.690,00 lei, la care se adaugă TVA.

Ținând cont de caietul de sarcini pe care îl anexam, persoanele juridice interesate pot formula și transmite oferta dumneavoastră de preț, pentru serviciile solicitate.

Oferta poate fi transmisă pe fax la numărul : 0241/870.300 sau pe e-mail: achizitii@hirsova.ro, juridic@hirsova.ro, sau la sediul Primăriei Orașului Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, până cel târziu la data de 20.09.2022, urmând ca oferta să fie finalizată prin SICAP.

 

Descarca
(10 desc.)
solicitare oferta pret
16.08.2022

UAT Orașul Hârșova a semnat contractul de finanțare EAA and Vorwai Grants 2014/2021 nr. 329903/2021 pentru proiectul ”Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul pentru Energie în România, Apel Propuneri 3.1. – Capacitatea sporită de furnizare a energiei regenerabile – Alte Surse Regenerabile de Energie, Domeniul de interes : Energie regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.138.247 euro.

UAT Orașul Hârșova a identificat necesitatea achiziționării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice (79418000-7 – Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor), în vederea pregătirii, inițierii și derulării online, în SICAP, a procedurilor de atribuire proceduri simplificate / achiziții directe a contractelor necesare implementării corespunzătoare a proiectului ”Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova”.

Serviciile ce se vor achiziționa au ca scop atribuirea în conformitate cu prevederile legale în vigoare privid achizițiile publice, acordarea de consultanță în de specialitate compartimentului de achiziții publice, pentru proiectul ”Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova”.

Conform cererii de finanțare aprobată, bugetul proiectului reglementat în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă, valoarea totală estimată a serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice este de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.

Ținând cont de caietul de sarcini pe care îl anexăm, persoanele juridice interesate pot formula și transmite oferta de preț, pentru serviciile solicitate.

Oferta poate fi transmisă pe fax la numărul : 0241/870.300 sau prin e-mail; achiziții@hirșova.ro, juridic@hirsova.ro, sau la sediul Primăriei Orașului Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, până cel târziu la data de 18.08.2022, urmând ca oferta să fie finalizată prin SICAP.

Descarca
(6 desc.)
Anunț de atribuire
19.07.2022

Anunt de atribuire a contractului nr. 82/12.07.2022 privind serviciile de cazare si catering în cadrul Proiectului ”Borderless Health through sport and Cooperation - United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139, desfășurarea Cupei ”SPOCO”

Descarca
(10 desc.)
Anunț de atribuire
06.07.2022

Anunț de atribuire a serviciilor de catering, în cadrul Proiectului „Borderless Health through sport and Cooperation – United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139, în vederea desfășurării Cupei "SPOCO"

Descarca
(7 desc.)
Anunț de atribuire
06.07.2022

Anunț de atribuire a serviciilor de catering, în cadrul Proiectului „Borderless Health through sport and Cooperation – United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139, în vederea desfășurării Cupei "SPOCO"

Descarca
(9 desc.)
Anunț de atribuire
10.06.2022

Anunț de atribuire a serviciilor de cazare și catering, în cadrul Proiectului „Borderless Health through sport and Cooperation – United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139, în vederea desfășurării Caravanei "Sportul - Un izvor nesfârșit de sănătate"

Descarca
(9 desc.)
Anunț de atribuire
10.06.2022

Anunț de atribuire a serviciilor de cazare și catering, în cadrul Proiectului „Borderless Health through sport and Cooperation – United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139, în vederea desfășurării Caravanei "Sportul - Un izvor nesfârșit de sănătate"

Descarca
(6 desc.)
Anunț de atribuire
10.06.2022

Anunț de atribuire a serviciilor de catering, în cadrul Proiectului „Borderless Health through sport and Cooperation – United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139

Descarca
(9 desc.)
Anunț de atribuire
07.04.2022

Anunt de atribuire a contractului nr. 29/24.03.2022 privind furnizarea de produse (pachet sport oină) necesare pentru obiectivul de investiții - Modernizare teren de sport (stadion) și vestiar, în cadrul Proiectului ”Borderless Health through sport and Cooperation - United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139

Descarca
(4 desc.)
Anunț de atribuire
06.04.2022

Anunt de atribuire a contractului nr. 33/01.04.2022 privind furnizarea de produse (pachet echipament joc sportiv oină) necesare pentru obiectivul de investiții - Modernizare teren de sport (stadion) și vestiar, în cadrul Proiectului ”Borderless Health through sport and Cooperation - United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139

Descarca
(3 desc.)
Anunț de atribuire
04.03.2022

Anunt de atribuire a contractului nr. 12/03.03.2022 privind furnizarea de produse (mobilier și articole sportive) necesare peentru obiectivul de investiții - Modernizare teren de sport (stadion) și vestiar, în cadrul Proiectului ”Borderless Health through sport and Cooperation - United in the battle against diseases” cod proiect RO-BG 139

 

Descarca
(6 desc.)
Programul achizițiilor și situația contractelor pe 2021
03.09.2021
 
Descarca
(75 desc.)
Programul de achiziții publice pentru anul 2020
12.05.2020
Descarca
(96 desc.)
Programul de achiziții publice pentru anul 2019
09.03.2020
Descarca
(55 desc.)
Programul de achiziții publice pentru anul 2018
08.03.2020
Descarca
(23 desc.)
Programul de achiziții publice pentru anul 2017
07.03.2020
Descarca
(14 desc.)