ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI LA DATA DE 24.02.2021
31.03.2020
Descarca
1 descărcări
ÎN ATENȚIA CONDUCERII ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DE PE RAZA ORAȘULUI HÂRȘOVA
23.03.2020

Recomandări privind prevenirea Covid 19

Descarca
19 descărcări
ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR / ADMINISTRATORILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ORAȘUL HÂRȘOVA
06.03.2020

Vă rugăm să consultați și să depuneți diligențele necesare în vederea aplicării la nivelul asociației al cărei președinte sunteți, a următoarelor acte normative, pe care le regăsiți în anexele nr. 1 și nr. 2 atașate la prezentul anunț, respectiv:

1. STATUTUL - CADRU AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

2. REGULAMENTUL - CADRU AL CONDOMINIULUI

Descarca
17 descărcări
ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR / ADMINISTRATORILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - ÎNTOCMIRE ȘI DEPUNERE SITUAȚIA SOLDURILOR
05.03.2020

Informații suplimentare sau clarificări puteți obține la nr. de telefon 0241/870.300, int. 124, la sediul Primăriei Orașului Hârșova, camera 20, sau la mail juridic@primaria-harsova.ro.

Descarca
6 descărcări
ÎN ATENȚIA CONDUCERII ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ORAȘUL HÂRȘOVA
04.03.2020

Primăria Orașului Hârșova aduce la cunoștință faptul că, începând cu data de 28.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Descarca
12 descărcări
LEGISLAȚIE, REGLEMENTĂRI INTERNE
03.03.2020

1. LEGEA NR. 196 2018 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI ŞI ADMINISTRAREA CONDOMINIILOR

2. O.M.F.P. NR. 3103 2017 PRIVIND APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PENTRU PERSOANELE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL - ANEXA NR. 2

3. ORDIN EMIS DE M.D.R.A.P CU NR. 1058 11.02.2019 PRIVIND APROBAREA CONȚINUTULUI - CADRU AL STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ȘI AL REGULAMENTULUI CONDOMINIULUI

Descarca
16 descărcări
Formulare tipizate cf. OMFP nr. 3103/2017
02.03.2020
Descarca
7 descărcări