Comisia nr. 1
09.02.2023

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, prestări servicii şi comerţ (comisia economică)

 

Preşedinte – ALI EMRIN

Secretar – STAN DUMITRA

Membru – BUJENIȚĂ ALEXANDRU

Membru – BULANCEA VIOREL

Membru – PARASCHIV EMIL

Comisia nr. 2
09.02.2023

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectonice (comisia urbanism)

Preşedinte – BULANCEA VIOREL

Membru – CHIVU ALEXANDRU IULIAN

Membru – LĂCUSTĂ GEORGE

Membru – PAȘTEA MARIAN

Membru – TICU GABRIEL - DANIEL

Comisia nr. 3
09.02.2023

Comisia pentru  muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţie copii (comisia socială)

Preşedinte – CODREANU RAMONA

Secretar – GEOGLOVAN ANA-MARIA

 

Membru – BUCȘAN MARIA

Membru – LĂCUSTĂ GEORGE

 

Membru – PAȘTEA MARIAN

Comisia nr. 4
09.02.2023

Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţia publică locală, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea ordinii publice (comisia juridică)

Preşedinte – STAN DUMITRA

Secretar – CHIVU ALEXANDRU-IULIAN

Membru – BRĂCACI ALEXANDRU

Membru – BUJENIȚĂ ALEXANDRU

Membru – PAȘTEA MARIAN

Comisia nr. 5
09.02.2023

Comisia pentru  învăţământ, activităţi culturale, culte, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism (comisia învăţământ - cultură)

Preşedinte – MĂRGINEANU GEANINA

Secretar – PURICE GABRIELA

Membru – ALI EMRIN

Membru – BUCȘAN MARIA

Membru – GEOGLOVAN ANA-MARIA