Informații Generale
19.08.2021

Iluminat Public

 

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și munincipiilor, conform Legii nr.230/2006. Acesta se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, precum cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune, stâlpi, console, corpuri de iluminat etc.

 

Serviciul de Iluminat Public din Orașul Hârșova urmărește, printre altele, optimizarea consumului de energie, protecția mediului înconjurător, îmbunătățirea calității iluminatului public și garantarea permanenței în funcționare a sistemului.