Zonificarea teritoriului - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(73 desc.)
Analiza situației existente - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(62 desc.)
Zonificarea funcțională - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(65 desc.)
Unități teritoriale de referință - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(35 desc.)
Căi de comunicație - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(20 desc.)
Alimentare cu apă - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(22 desc.)
Canalizare - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(22 desc.)
Alimentarea cu energie electrică și telecomunicații - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(20 desc.)
Alimentare cu căldură - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(23 desc.)
Obiective de utilitate publică și circulația terenurilor - PUG oraș Cernavoda
09.03.2022
Descarca
(28 desc.)
Regulament Local de Urbanism aferent PUG - oraș Cernavoda
08.03.2022
Descarca
(221 desc.)
Memoriu General PUG - oraș Cernavoda
08.03.2022
Descarca
(34 desc.)