Anunț Nr. 25329/2022
30.06.2022

În atenția proprietarilor de albine

Vă informăm că în perioada 02.07.2022 – 05.07.2022, se vor efectua tratamente fitosanitare în livadă, la fosta Ferma 3, pomicolă limitrofă a orașului, cu produse insecto-fungicide, toxice pentru albine, păsări și om.

  • Lucrarea se va efectua – Terestru
  • Locul acțiunii – În pomicola limitrofă orașului (fosta Ferma 3)
  • Produsul folosit – Insecto-fungicide
  • Agregatul folosit – Tractor U 650 + mașină de stropit tractată
  • Data începerii tratamentului – 02.07.2022
  • Data terminării tratamentului – 05.07.2022
  • Substanța folosită este toxică 24 de ore de la aplicare, pentru albine, animale și păsări.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru protejarea albinelor.

Descarca
Anunț 11952/29.03.2022
30.03.2022

Vă informăm că s-a confirmat influența aviară subtip H5N1 la pelicanii creți din insula Ceaplace și Prundul cu păsări de pe lacul Sinoe, județul Constanța și un focar de influență aviară înalt patogenă H5N1 într-o exploatație comercială de păsări din județul Giurgiu.

Se impun măsuri pentru controlul influenței aviare, pentru împiedicarea răspândirii bolii către efectivele de păsări domestice și pentru a reduce gravitatea efectelor economice ce pot decurge pe teritoriul României.

Măsurile ce trebuie luate se regăsesc în documentul atașat.

Descarca
1 descărcări
Anunț 11954/29.03.2022
30.03.2022

În atenția potențialilor cultivatori de plante modificate genetic

Vă informăm că începând cu 01 ianuarie 2007, în România cultura de soia modificată genetic este ilegală.

Singura plantă modificată genetic aprobată pentru cultivare în scop comercial în Uniunea Europeană, în prezent, este porumbul modificat genetic, MON 810, rezistent la Ostrinia nubilalis (Sfredelitorul porumbului).

Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic în anul 2022 atât pentru cultivare comercială, cât și pentru cercetare, se face în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P.D.R. nr.61/26.03.2012 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic și măsuri pentru asigurarea coexistenței plantelor modificate genetic cu cele convenționale și ecologice.

Ministerul Agriculturii nu va autoriza importul de semințe modificate genetic, altele decât cele prevăzute în Catalogul Comun al soiurilor din Uniunea Europeană.

Descarca