Anunț nr. 24453/2022
22.06.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în perioada 20-22.06.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de - Îngrijitor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice și Paznic în cadrul Compartimentului Protecție și Asistență Socială 

Descarca
(27 desc.)
Anunț nr. 18482/11.05.2022
17.05.2022

PRIMÃRIA ORAŞULUI CERNAVODA anunţă că organizează concurs de recrutare în data de 20.06.2022, ora 1000 - proba scrisă şi în data de 23.06.2022, ora 1000 – proba de interviu, în vederea ocupării următoarelor funcţii de execuție vacante de personal contractyual din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Îngrijitor – 1 post vacant în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice

Paznic – 1 post vacant în cadrul Compartimentului Protecție și Asistență Socială

Asistent social– 1 post vacant în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei oraşului Cernavoda din str. Ovidiu, nr.11 şi constă în trei etape succesive:

                  1. selecţia dosarelor de înscriere; 

                  2. proba scrisă - în data de 20.06.2022, ora 1000

                  3. interviul - în data de 23.06.2022, ora 1000.

Depunerea dosarelor de ĩnscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv de la data de 17.05.2022 până la data de 30.05.2022, ora 1600, la sediul Primăriei oraşului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, la registratura instituţiei.

Descarca
(44 desc.)