Legea 17/2014
24.12.2021

LEGE   Nr. 17/2014 din  7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Text în vigoare începând cu data de 25 noiembrie 2020

Descarca
(2 desc.)
Norme de aplicare ptr. Legea 17/2014
24.12.2021

ORDIN Nr. 719/740/M.57/2333/2014 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Text în vigoare începând cu data de 8 februarie 2021

Descarca
(1 desc.)