Camin pentru perosoane varstnice Cernavoda
29.12.2021

                                                                                               CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CERNAVODA


Căminul pentru persoane vârstnice Cernavoda/ cod 8730 CR-V-I funcționează în cadrul Primăria Orașului Cernavoda -Direcția de Asistență Socialădenumit furnizor de servicii sociale cu sediul în Cernavoda, str. Ovidiu , nr. 11, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 4304568, certificat de acreditare, seria AF, numărul 004170.

 

Serviciul social „Cămin pentru persoane vârstnice Cernavoda”, oferă următoarele tipuri de servicii sociale:

 • servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbracare - dezbrăcare, hrănire, comunicare;

 • servicii de suport : activități de petrecere a timpului liber, companie, deplasări în exterior

 • servicii medicale primare;

 • servicii de recuperare și reabilitare:

 • consiliere psihologică.

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin pot fi persoanele vârstnice care se afla în una dintre urmatoarele situații:

 • sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

 • nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • nu se pot gospodări singure;

 • se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii sau stării fizice precare.

 

Acte necesare admitere:

 • cererea pentru îngrijire în centru, adresată primarului orașului  Cernavoda;

 • actul de identitate beneficiar și reprezentant ori susținător legal;

 • certificat de naștere;

 • certificat de căsătorie;

 • certificat de deces al soțului/soției sau sentința de divorț, după caz;

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric medical, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea gradului  de dependență;

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifica faptul că poate conviețui în colectivitate și nu are boli contagioase sau psihice;

 • analize medicale (V.D.R.L., SPUTA, HIV. MRF, HBS);

 • examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ;

 • ultimul cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;

 • documente doveditoare ale situației locative (de exemplu: copie contract vânzare–cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere, etc);

 

Contribuția beneficiarilor

            Serviciile se acordă de către personal calificat, cu plata unei contribuții, în funcție de veniturile solicitantului și a reprezentantului ori susținătorului legal, conform Hotărârii Consiliului Local.